Dnes je 21.09.2017, meniny má Matúš.

Remeslá

Tradičné a súčasné remeslá

Kontakt: Mgr. Helena Soboslayová | Kluby: Paličkovaná čipka, patchwork

Zabudnuté remeslá - drevený piest

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom realizovalo v roku 2016 -2017 zaujímavý projekt pod názvom Zabudnuté remeslá . Spolu 8 stretnutí, ktoré boli zamerané na oživenie tradičných ľudových remesiel regiónu.

Záverečné dve stretnutia boli venované umeleckému spracovaniu dreva. V polovici decembra sme sa so študentami SOŠ v Žarnovici pokúsili zhotoviť dreveného koníka ako ľudovú hračku a   16. 1. 2017 sme so študentami školy zhotovili drevený piest – dar lásky. Na zdobenie boli použité techniky linkorezu, vruborezu a maľby ornamentu. Lektorkou rezbárskych dielní bola Janka Majerská z Bukoviny pri Novej Bani.

Projekt Zabudnuté remeslá bol podporený Fondom na podporu umenia.

Fotografie nájdete v sekcií Čo bolo.

 

Zabudnuté remeslá – drevený koník

Dňa 14.12. 2016 sa na  Strednej odbornej škole v Žarnovici uskutočnila zaujímavá dielňa so zameraním na zhotovenie dreveného koníka.

Lektorkou dielne bola vyspelá rezbárka z nášho regiónu, pani Janka Majerská, ktorá sa zaoberá výrobou drevených hračiek.

Po vyrezaní koníkov, študenti školy k zadanej téme pristupovali zanietene. I keď takúto činnosť robili po prvý krát. Nadšenie z tvorivej práce vyvrcholilo záverečným zdobením dreveného koníka pomocou linkorezu.

Projekt Zabudnuté remeslá bol podporený Fondom na podporu umenia.

 

Fotografie nájdete v sekcii Čo bolo.

MALÍ REMESELNÍCI

Celý rok 2016 od januára až do decembra,  dva krát do mesiaca  sa skupinka rómskych dievčat a chlapcov zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom venovala objavovaniu tradičných a rómskych  remesiel.

Hlavným organizátorom projektu Malí remeselníci bolo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Podľa spracovaného harmonogramu, tak ako v minulosti od fašiangov až do vianoc, spoznávali deti ročné zvykoslovie a tradičné predmety, viažúce sa k jednotlivým obdobiam. Najviac sa pracovalo s prírodným materiálom ale aj textilom a drôtom.

Chlapcov najviac zaujímali činnosti, kde sa tvorilo z dreva, alebo drôtu. Dievčatá  zas obľubovali prácu s textilom, cigánske tkaničky, tkanie na krosnách i rámikoch, ale darilo sa im aj pri maľovaní kraslíc.

Najväčší úspech však mali pletené korbáče, košíky, kvietky a vyrezávané bačovské palice.  Prekvapením  boli pekné sklomaľby, kde deti maľovali pestré ornamenty a iné výjavy zo života jednoduchých ľudí.

Posledné dielničky boli venované tvorbe zo šúpolia, slamy a maľovanému betlehemu, aby sme si pripomenuli najkrajšie sviatky kresťanského roka - Vianoce.

Výsledkom celoročného snaženia bola výstava z detských prác Malí remeselníci , ktorá bola v Pohronskom osvetovom stredisku inštalovaná od 9. – 14. 12. 2016.

Záver roka deti z projektu Malí remeselníci spoločne oslávili na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom v rámci podujatia Rómske Vianoce, spolu so svojimi kamarátmi, rodičmi a učiteľmi, kde odprezentovali dňa 14.12.2016 aj svoju tvorbu. 

Celoročný projekt Malí remeselníci bol „Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

ZABUDNUTÉ REMESLÁ

Pohronské osvetové stredisko zorganizovalo v rámci projektu Zabudnuté remeslá, dve tvorivé stretnutia koncom októbra. Náplňou činnosti bola Textilná bábka  šitá kombinovane. Lektorkou obidvoch stretnutí bola Alena Pilniková, jedinečná výtvarníčka regiónu, ktorá tento rok získala cenu (v roku 2013 za šité bábky) za zvieratká inšpirované ľudovou hračkou na Medzinárodnej výstave Bielsku –Bialá v Poľsku.

Prvé tvorivé stretnutie sa uskutočnilo 25.10. 2016 v priestoroch Pohronského osvetového strediska za účasti študentov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva z Topoľčian výtvarníčok z regiónu spolu 12 mladých ľudí.

Druhé stretnutie prebiehalo 27.11. 2016 na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici za účasti  16 študentov.

Výsledkom tvorivej činnosti bola bábka s tvarovaným telíčkom podľa autorkinho špeciálneho strihu.

Motivačné stretnutie mladých ľudí bolo inšpiráciou k tvorbe a pozvánkou  na celoslovenskú výstavu Textilná tvorba v roku 2017.

Tvorivé dielne boli podporené  Fondom na podporu umenia.

Fotografie nájdete vo fotogalérií.

Ponuka: Tvorivé dielne pre deti a dospelých, Plagát (JPG, 202 kB)

Tradične každý rok počas folklórnych slávností a výročí obcí alebo aj v rámci organizovania jarmokov sú príjemným zabavením pre našich najmenších ale aj dospelých tvorivé dielničky, ktorých náplňou je oživovanie tradičných ľudových remesiel. Ako lektori vystupujú vyspelí remeselníci alebo aj odborná zamestnankyňa POS Helena Soboslayová, ktorá jednak pripravuje program ale aj lektoruje.

Pripravujeme:

Remeslá v Prehľade všetkých podujatí na október 2016

Celoročné projekty:

27. 5. 2016, 28. 5. 2016, 17. 6. 2016, 18. 6. 2016, …
Zabudnuté remeslá | Fotografie z podujatia
Priestor na oživenie tradičných ľudových remesiel v textile a dreve. Podporené Fondom umenia SR.

Tvorivé dielne sa skladajú s ôsmich stretnutí. Prvé štyri stretnutia (máj–jún) máme za sebou, ich náplňou bolo oživenie najstaršej tradičnej remeselnej techniky, a to tkania na krosnách. Lektorovala nám vyspelá remeselníčka pani Anna Holá z Novej Bane.

Účastníčky dielní sa naučili snovať, navíjať do krosien. Prebrali si základné techniky tkania a zdobenia pokrovcov vytkávaním. Naučili sa tkať prestieranie a zdobiť ho ažúrkou.

Ďalšie dve dielne, ktoré budú v októbri budú zamerané na výrobu textilnej bábky. Náplňou činnosti dvoch záverečných dielní bude zhotovenie dreveného koníka a piestu.

Srdečne pozývame záujemcov o oživenie tradičnej ľudovej tvorby zapojiť sa do nevšedného tvorivé projektu.

2016
Malí remeselníci | Fotografie z podujatia
Tvorivé dielničky pre malé a veľké rómske detičky. Celoročný projekt pre rómske deti podporený MK SR pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Zameraný predovšetkým na oživenie tradičných rómskych remesiel, ale hlavne na rozvoj jemnej motoriky a tvorivej činnosti rómskych detí.

Prvý polrok máme za sebou, pod vedením skúsených lektorov sa šikovné deti naučili veľa zaujímavého:

Tkanie na prstoch, doštičke, ráme aj krosnách. Zhotovili sme si fašiangové masky aj obradové pečivo. Naučili sme sa zdobiť vajíčka, zhotoviť korbáč. Ale aj kvietok a košíček z pedigu. Vyrobili a namaľovali si zvukovú hračku aj koníka z dreva. A namaľovali krásny obrázok, a to všetko pod vedením skúsených remeselníkov.

Na záver roka to všetko spoločne predvedieme na koncoročnej výstavke v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.

Z minulých podujatí:

6. 8. 2016: 750. výročie obce Banský Studenec
Jarmok remesiel a tvorivé dielničky | Fotografie z podujatia
Na dielničkách si deti mohli zhotoviť cverničkový náramok, drôtenú ozdôbku a rúčku na črpáčik.

30. 7. 2016: Šášovské hradné dni
Tvorivá dielňa | Fotografie z podujatia
Modelovali sme z hliny a hrali sa s medeným drôtikom a výsledkom bola malá včelička na hrdielkach detičiek, ktoré odchádzali od nás. Tí zručnejší si zhotovili aj šnúrku lietačku. Lektorkami boli Ingrid Flešková a Helena Soboslayová. Pre zvedavcov sme pripravili aj veštiareň.

23. 7. 2016: 625. výročie obce Dolná Ždaňa
Jarmok remesiel a tvorivé dielničky | Fotografie z podujatia
Tkanie na krosnách, drôtené včielky, šnúrky lietačky.

25. 6. 2016: Majstrovstvá v kosení ručnou kosou v Ostrom Grúni
Prezentácia remesiel a dielničky pre deti | Fotografie z podujatia
Predstavili sa: hrnčiar z Beluje Anton Drimaj, Anka Holá z Novej Bane, ktorá predvádzala pradenie konope, je dcéra Zuzka zase tkala na krosienkach. Štefan Faško predvádzal výrobu črpákov.

Zamestnanci POS Veronika Cimrová a Viktória Borsehová vyrábali s deťmi gumipušky a Helena Soboslayová drôtené včielky a šnúrky lietačky. Mali sme tam aj vešticu, maľbu na tvár a bohatý jarmok remesiel.

11.–12. 6. 2016: Folklórne dni Veľká Lehota
Majstri a deti | Fotografie z podujatia
Tvorivé dielne, ukážky prác tradičných ľudových remeselníkov.

11. 6.: Svoju remeselnú tvorbu predvádzali vyspelí remeselníci: Rudolf Gontko, Nová Baňa – svor, jeho manželka Mária – druganie vlny, Janka Majerská, Bukovina – výroba dreveného koníka, Anna Holá, Nová Baňa – pradenie konope jej dcéra Zuzka – tkanie na malých krosienkach.

Anka Holá ešte stihla aj s návštevníkmi slávností zdobiť perníčky a Helena Soboslayová vyrábala s deťmi aj dospelými textilné bábiky.

12. 6.: Remeslo pradenia konope predvádzala Anka Holá z Novej Bane a Zuzka Holá zase tkanie na malých krosnách, Štefan Faško ukazoval deťom ako sa vyrába črpák. Deti si pod vedením Anky zdobili perníčky a  zamestnankyňa POS v ZH učila deti z drôtika vyrobiť si malú včielku.

2016
Jarné zvykoslovie
Tvorivé dielne zamerané na oživenie ročného zvykoslovia a tradičných ľudových techník. Organizované na základných, stredných školách regiónu.

Opäť aj tento rok bol o ne záujem. Najväčší úspech mali maľované kraslice a korbáče z ôsmich prútov ale aj drôtené srdiečka dekorované korálkami ku Dňu matiek.

Malí remeselníci – tvorivé dielne, 2016

 

Textlilná tvorba 2015 – 6. celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby

 

Medzinárodné setkání krajkárek – Vamberk, CZ, 2015

 

Jarné zvykoslovie – škola tradičných a súčasných remesiel, 2015

 

Čipôčková krása – 2014

 

Čaro slovenského ornamentu Štefana Kostelničáka – 2014

 

Tvorivá dielnička v rámci výstavy Čaro slov. ornamentu – 2014

 

Textilná tvorba – 2013

 

 

Textilný šperk

Jar sme privítali takýmito krásnymi textilnými šperkmi v podaní študentiek SOŠ S. Mikovíniho z Banskej Štiavnice. Dievčatá sa pravidelne zúčastňujú aj celoslovenskej výstavy Textilná tvorba, ktoréj hlavným organizátorom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.

 

dscn4697-.jpg dscn4684-.jpg dscn4683-.jpg dscn4689-.jpg dscn4694-.jpg

 


 

Fašiangy

Fašiangové radovánky pominuli a nám zostali z dielničiek maškary. Robili sme kašírované, frotážové - zoomorfné aj antropomorfné - tradičné tak ako to bolo voľakedy.

 

p2270414-.jpg p2270410-.jpg dscn4679-.jpg dscn4676-.jpg


 

 

 

Originálny vianočný darček – Ateliér tvorby

Viac ako desať rokov sa pravidelne na jeseň v Pohronskom osvetovom stredisku stretávajú ženy - výtvarníčky ale aj učiteľky, aby si našli príjemné chvíle na objavenie tradičnej alebo inej zaujímavej techniky. Tentokrát to bola maľba na textil. Účastníčky ateliéru maľovali originálne pestrofarebné tričká, ktoré budú darčekom pod stromček. Lektorkou bola Ing. Ivana Vajdíková z Nitry. Školské roky prežila v Žiari nad Hronom, tento rok sa zúčastnila celoslovenskej výstavy Textilná tvorba v Banskej Štiavnici, kde získala 2. miesto a svetovej výstavy Bábika v Prahe.

 

dsc06516_5219.jpg dsc06512_5217.jpg dsc06505_5213.jpg

dsc06527_5225.jpg dsc06521_5224.jpg dsc06540_5228.jpg /dsc06509_5215.jpg 

 

 

 

 

 

Z tvorivých dielní…


dscn4384td.jpgdscn2142_3631.jpg dscn4358.jpg dscn4353.jpg dscn4879td.jpg dscn4878td.jpg dscn4876td.jpg dscn4860td.jpg dscn4410td.jpg dscn4362td.jpg
 

 

 

 

 

Novinky

Mesačný plán september

Mesačný plán september
25.08.2017 10:20:25