Červené jabĺčko

Červené jabĺčko 2021

Hoci sme detskú regionálnu súťaž Červené jabĺčko museli tento rok presunúť do online priestoru, súťažiacich to vôbec neodradilo. Do súťaže sa zapojilo veľa krásnych videí plných folklórnej hudby a spevu. Naši porotcovia - pani Edita Hatalová, Zuzana Sykorjaková a pán Andrej Babiar nemali jednoduchý výber. 15. decembra sme sa stretli na spoločnom online vyhodnotení, kde deti a vedúci súborov dostali spätnú väzbu, no predovšetkým pochvalu za snahu.

Laureátom poroty sa stal talentovaný František Kmeť s piesňami Zvony zvonia a Vietor prefukuje, ktorý postúpil do krajského kola. V zlatom pásme s postupom na kraj sa umiestnil aj Martin Kminiak so skladbami Dievčatko oravskô a Hej, keď ma šikovali. Na krajské kolo sa môže tešiť aj Detská ľudová hudba Dukátik, ktorí zaujali výberom baníckych piesní. Tešíme sa, že tento rok sa do súťaže prihlásili aj deti, ktoré nenavštevujú základnú umeleckú školu či folklórny krúžok. 

Vystúpenia súťažiacich

Vyhodnotenie súťaže

Kategória: sólisti speváci

Zlaté pásmo

  • František Kmeť (laureát poroty): Zvony zvonia, V Podpoľaní vietor prefukuje
  • Martin Kminiak: Dievčatko oravskô, Hej, keď ma šikovali
  • Ján Kminiak: Kysuca, kysuca, Ej, keď ja vyjdem na tú lipku

Strieborné pásmo

  • Martina Binderová: Hrajte mi husličky, Vretienko mi padá
  • Ema Kukanová: Lietala si lastovienka
  • Hana Binderová: Čo sa e svete deje, Čiže si, šuhajko
  • Tomáš Páleník: Pozdola Očovej, Skala, skala

Bronzové pásmo

  • Hana Mečiarová: Tvoju pamiatku dneska slávime
  • Elisa Kőrösi

Kategória: ľudové hudby

Zlaté pásmo

  • DĽH Dukátik: 1. Keď sa baník 2. Dolnú bránu 3. Dnes fárať

 

Prehliadka je východzím kolom pre krajské kolá súťaže: Hronsecká lipová ratolesť a Vidiečanova Habovka.

Pozri si propozície

Červené jabĺčko 2020

Jabĺčko, jabĺčko červené ...
už znejú slová piesní nádherné.
Detský smiech a v očiach radosť,
nech detských ľudových piesní nikdy nie je dosť.