Cineama

Kontakt: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, 045/678 13 08 fotofilm@osvetaziar.sk


Cineama 2023
31. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby 

Uskutočnilo sa 10. 6. 2023 v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom.
 
 
 
Ocenení postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 15. - 17.9. 2023,
Kino Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch (mestská časť Bardejov).