Umelecký prednes

Regionálne súťažné prehliadky v umeleckom prednese v rámci 69. Hviezdoslavovho Kubína máme pre rok 2023 za sebou

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich umelecké výkony a pedagógom za odbornú prípravu žiakov a študentov. Všetkým postupujúcim do Sládkovičovej Radvane - krajského kola,  želáme veľa úspechov pri reprezentácii okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 

Podujatia sme realizovali s finančnou podporou Národného osvetového centra

 

13. 4. Zechenterova Kremnica
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese prózy  III. – V. kategória a divadlá poézie

IV. kategória

1. miesto Miriama Kosejová
Gymnázium F. Švantnera Nová Baňa

2. miesto Samuel Pauček
Gymnázium F. Švantnera Nová Baňa

3. miesto Hana Herichová
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

III. kategória

1. miesto Liana Kružlicová
ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

2. miesto Lucia Kadlecová
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

3. miesto Matej Berčík
ZŠ Angyalova 401/26, Kremnica

Divadlá poézie

1. miesto Mestečko Nebo, ATĎ
ZUŠ Z. S. Parákovej, Žiar nad Hronom

 

14. 4. Hviezdoslavov Kubín
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorby detských recitačných kolektívov I.-II. kategória

I. kategória poézia

1. miesto Viera Nagyová
ZŠ P. Križku, Kremnica

2. miesto Katarína Drgoňová
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa

3. miest   Natália Radochová   
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa

Čestné uznanie  Miroslav Gemza
ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

I. kategória próza

1. miesto Nina Filipová
ZŠ s MŠ Banská Belá

2. miesto Júlia Flešková
ZŠ P. Križku Kremnica

3. miesto Teo Vallo
ZŠ Sv. Alžbety Nová Baňa

Čestné uznanie Viliam Kováčik
SZŠ Guliver, Banská Štiavnica

II. kategória poézia

1. miesto  Nelly Tonhajzerová
ZŠ Žiar nad Hronom

2. miesto Petra Balážová
ZŠ J. Kollára, Banská Štiavnica

3. miesto Eliáš Krčmárik
ZŠ Sv. Alžbety, Nová Baňa

II. kategória próza

1. miesto Boris Volčko
ZUŠ Banská Štiavnica

2. miesto Lujza Štangová
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

3. miesto Nela Guláková
ZŠ P. Križku, Kremnica

Detské recitačné kolektívy

1. miesto Čo sa šepká dievčatám,  Sovíčatá
ZŠ s MŠ Štiavnické Bane

 

 

17. 4. Sládkovičova Štiavnica
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie III. – V. kategória

III. kategória

1. miesto Dávid Krčmárik
ZŠ Sv. Alžbety, Nová Baňa

2. miesto Henrieta Cimová
ZŠ s MŠ Banská Belá

3. miesto Ema Vozárová
ZŠ s MŠ Sv. Alžbety, Nová Baňa

IV. kategória

1. miesto Sára Janigová
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

2. miesto Hana Jančoková
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

3. miesto Filip Janík
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

V. kategória - neudelené

 


Regionálne súťažné prehliadky v umeleckom prednese v rámci 68. Hviezdoslavovho Kubína máme pre rok 2022 za sebou.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich umelecké výkony a pedagógom za odbornú prípravu žiakov a študentov. Všetkým postupujúcim do Sládkovičovej Radvane - krajského kola  želáme veľa úspechov pri reprezentovaní okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 

 

 

• pozri si fotky z prednesov