Informácie

Nový termín regionálnej súťaže

Červené jabĺčko – 23. 11. 2021 (Vidiečanova Habovka)
regionálna detská súťaž v speve ľudových piesní a hre na tradičné ľudové hudobné nástroje
Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom 
 

Poradné zbory

Pri Pohronskom osvetovom stredisku pracujú štatutárom organizácie vymenované Poradné zbory pre folklórne kolektívy a detské folklórne kolektívy. Sú poradným orgánom POS pre rozvoj folklóru v regióne. Každoročne sa podieľajú na prípravách folklórnych podujatí v rámci regiónu. Poradné zbory zasadajú 2x ročne, menované sú vždy na obdobie 4 rokov.

Členovia PZ pre folklórne kolektívy na obdobie 2020 – 2024:

  • predseda – Oliver Dávid
  • členky – Katarína Búryová, Antónia Pulišová

Členky PZ pre detské folklórne kolektívy na obdobie 2020 – 2024:

  • predsedníčka – Daniela Mokrá
  • členky – Tatiana Holečková, Ivana Polorecká

Spolupracujeme

Ďakujeme za spoluprácu pri organizovaní folklórnych podujatí:

  • všetkým FS, FSk, SSk, DFS a jednotlivcom v regióne
  • obciam: Veľká Lehota, Malá Lehota, Voznica, Brehy

Folklórne súbory, folklórne skupiny, spevácke skupiny, detské folklórne súbory a jednotlivci v regióne Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom:

pozri si zoznam