Semináre

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

29. 7. 2021, 9.00–15.00 h
 
Lektorky: PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA, MPH
doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.