Informácie

Poradný výbor

Pri Pohronskom osvetovom stredisku zasadá poradný výbor pre oblasť sociálnej prevencie. 
Cieľom zasadnutí je vzájomná informovanosť o nový témach, výmena skúseností a plánovanie spolupráce.

Je zložený zo zástupcov mestských organizácií, ktoré intenzívne pracujú s deťmi, mládežou a dospelými v primárnej prevencii v územnej pôsobnosti okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. 

 


Spolupracujeme

Ďakujeme za spoluprácu pri realizácií prevenčných a vzdelávacích aktivít:

  • Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Žiar nad Hronom
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom
  • Mesto Žiar nad Hronom – mestská polícia
  • Mesto Žiar nad Hronom – školský úrad
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, NP Podpora ochrany detí pred násilím, Žiar nad Hronom
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava
  • Národné osvetové centrum, Bratislava