Súťaže

kontakt: Ivana Žňavová litvorba@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480
 

TAK PÍŠEM JA

Tak píšem ja je celoslovenská súťaž a prezentácia amatérskej literárnej tvorby v poézií, próze a tvorbe pre deti. Súťaž prebieha od roku 1991. Zakladateľkou literárnej súťaže je Mgr. Helena Žňavová.

Zámerom súťaže je vytvoriť možnosť prezentácie, inšpirácie a konfrontácie pre všetkých neprofesionálnych literárnych tvorcov Slovenska, umožniť rozvoj literárnej kreativity a zručností.
Cieľom súťaže je naučiť talentovaných neprofesionálnych tvorcov novým zručnostiam v písaní poézie, prózy a tvorby pre deti.

 

Tak píšem ja 2023

Si literárnym nadšencom?
Baví ťa písanie?
Aktívne tvoríš?

Máš rád voľnú ruku v tvorbe?
Chceš mať možnosť ocenenia tvojej tvorby? Tak čítaj ďalej!

Opäť prinášame celoslovenskú literárnu súťaž TAK PÍŠEM JA 2023.

PROPOZÍCIE a PRIHLÁŠKA

Vekové kategórie: 

I. Deti a mládež

  • žiaci 1.stupňa ZŠ
  • žiaci 2.stupňa ZŠ
  • študenti SŠ 

II. Dospelí

  • dospelí od 20 - 30 rokov
  • dospelí od 30 -  50 rokov
  • dospelí nad 50 rokov

Žánrové kategórie: poézia, próza.

Všetky práce spolu so záväznými prihláškami zasielajte do 30. 11. 2023.

Info: Ivana Žňavová,  litvorba@osvetaziar.sk, 0918846480, 045/6781307