Paleta tvorivosti 

Cyklická tvorivá dielňa pre neprofesionálnych výtvarníkov.

Paleta tvorivosti 2022