Hudba

kontakt: Mgr. Judita Frantová spev@osvetaziar.sk 045/678 13 04


Úsek Hudba zahŕňa: dychovú hudbu, komornú hudbu, populárnu v rôznych jej štýloch. Organizujeme Festival J. L. Bellu, Divertimento musicale, Strunobranie, Hudobnú záhradu POS. Našim cielom je prezentovať umeleckú úroveň v rôznych hudobných žánroch. Prispievať k vzájomnému spoznávaniu a rozvíjaniu priateľských vzťahov a zmysluplnému využívaniu voľného času.


Hľadáme talenty!

Kontakt - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže autorskej populárnej hudby.
 
Prihlásiť sa môžete do 17. 5., súťaž sa bude konať 27. 5. v Pohronskom osvetovom stredisku.
 
ťažné kategórie:

I. kategória – Jednotlivci a dvojice
• maximálne 3 skladby,
• maximálne 15 minút;
II. kategória – Hudobné skupiny
• maximálne 3 skladby,
• maximálne 20 minút.

Hodnotenie súťaže:

ťaž má postupový charakter a je trojstupňová (regionálne, krajské a celoslovenské kolo).