Textilná tvorba 2017

Celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby
7. ročník

Textilná tvorba je súťažná výstava neprofesionálnej tvorby s celoštátnou pôsobnosťou. Výstava umožňuje autorom zaoberajúcim sa textilnou tvorbou predstaviť sa na verejnosti v ucelenej kolekcii, prezentujúc tradičnú slovenskú textilnú tvorbu s využitím moderného autorského prístupu s uplatnením v súčasnej dobe.

Výsledková listina

     

• pozri si fotky z vernisáže 1

• pozri si fotky z vernisáže 2