Rozhovory o šťastí

Šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania.

Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. K šťastiu patrí prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar.

My Vám prinášame cyklus Rozhovorov o šťastí s autormi neprofesionálnej literárnej tvorby z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Dozviete sa, čo ich robí šťastnými, kedy sú šťastní a ich osobné zhmotnenie šťastia.

 

Rozhovory o šťastí 1

Romana Mališová, Stará Kremnička
Martin Zvara,
Žiar nad Hronom

 

Rozhovory o šťastí 2

Zdena Zvarová, Žiar nad Hronom
Ján Kováčik, Rudno nad Hronom

 

Teraz si na ne odpovedaj aj ty a daj svojmu šťastiu hmotu...