Ornament

Ornament 2020

    

V roku 2020 sme vydali pokračovanie úspešnej obrazovej publikácie maľovanky Ornament 2020. Štúdium ornamentu prebehlo ako terénny výskum, pričom sme komunikovali s ľuďmi zaoberajúcimi sa regionálnymi tradíciami a zachovávaním nášho kultúrneho dedičstva, či s obecnými úradmi. Dôležitá komunikácia prebiehala s našimi remeselníčkami, ktoré sa zaoberajú aj textilom vo svojej tvorbe. 

Pri výskume sme sa zamerali predovšetkým na textílie zdobené výšivkou. Zozbierané výšivky sme našli na uterákoch, obrusoch, košeliach, sukniach a zásterách z krojov, kabátoch, čepcoch, rukávcoch, šatkách i lajblíkoch. Výšivka bola rôznorodá, ovplyvnená či už rastlinnými alebo geometrickými motívmi, v prevedení krížikovou výšivkou, hladkovanou, dierkovanou a asi najimpozantnejšou výšivkou s krivou ihlou. Nadviazali sme na predchádzajúcu publikáciu maľovanky Ornament 2018, pričom v roku 2020 sme sa zamerali a preskúmali regionálne výšivky z oblastí Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie, Hliník nad Hronom, Bartošová Lehôtka a Podhorie. Ornament 2020 je súčasťou Zabudnutých remesiel, ktoré realizujeme s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v projekte Poklady na Hrone. 

Zozbieraný materiál nám poslúžil ako podklad pre žiakov ZUŠ a ZŠ, ktoré sa s nami zapojili do projektu. Zapojení žiaci dostali podklady od svojich vyučujúcich učiteľov výtvarných odborov, ktoré následne výtvarne spracovali. Výtvarné diela sa dostali nazad ku nám do osvetového strediska, kde sme vybrali tie najzaujímavejšie. Následne sme ich spracovali, prekreslili v grafickom programe a vytvorili tak maľovanku, ktorá je jedinečná svojim obsahom aj prevedením v spolupráci so žiakmi základných a základných umeleckých škôl. Variovaním motívov nám vznikla jedinečná obrazová publikácia, ktorá nám okrem pekného, prináša aj mapovanie regionálnej kultúry.

Vydanie v počte kusov: 400

Maľovanka je dostupná na predaj v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 321/21, 96701, Žiar nad Hronom.

Cena: 7,90€ 

 


 

Ornament 2018

    

Obrazová publikácia, ktorú musíš mať doma v knižnici!

"Myšlienka zozbierať a urobiť maľovanku vznikla v roku 2017, kedy som sa zaujímala o ornament ako taký. Projekt pozostával z terénneho výskumu, kde sme sa skontaktovali s ľuďmi zaoberajúcimi sa tradíciami a folklórom a starostami obcí, ktorí nám pomohli získať cenné materiály. Zozbierané materiály nám poslúžili ako inšpirácia a podklady pre deti základných škôl, ktoré spracovali ornamenty a zároveň sa dozvedeli aj niečo o krojoch z nášho okolia. Následne sme s kolegami kresby spracovali v grafickom programe a po dôkladnom spracovaní putovala maľovanka do tlače."

Mgr. Magdaléna Gáfriková
samostatná odborná zamestnankyňa POS

Ornament, ozdoba vychádzajúca z geometrických či rastlinných opakujúcich sa motívov, v minulosti slúžil na odlíšenie sa od ostatných obcí. V rámci projektu Zvyky a tradície sme sa rozhodli preskúmať a zozbierať ornamenty a typické výšivky pre obce nášho regiónu Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Prvé vydanie našej maľovanky je venované obciam regiónu Žiar nad Hronom. Väčšinou našich zozbieraných ornamentov pochádza z krojovej výšivky, výšivky z obrusov a plachiet ale i z kožúškov. 
Spracované ornamenty v prvej časti maľovanky pochádzajú z Kremnice, Lovče, Hornej Ždane, Dolnej Ždane, Prochota a Prestavlkov.

Maľovanka je dostupná na predaj v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 321/21, 96701, Žiar nad Hronom.

Cena: 7,90€