Služby

Knižnica

Úsek sociálnej prevencie disponuje rôznymi knižnými titulmi a časopismi Sociálna prevencia, zameranými na prevenciu sociálno - patologických javov od erudovaných odborníkov.

Momentálne máme k dispozícií 42 titulov kníh, v najbližšej dobe bude knižnica rozšírená o ďalšie.

Pozri si zoznam kníh.

Časopis Sociálna prevencia 2/2020 PDF, vydáva Národné osvetové centrum.

Letnou novinkou v našej knižnici budú prevenčné rozprávky.

V prípade záujmu o vypožičanie niektorého knižného titulu nás kontaktujte:
Ivana Žňavová prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480