Žiarsky festival remesiel

Žiarsky festival remesiel 2022

Žiarsky festival remesiel mal predchodcu Žiarsky minifestival remesiel, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2020 a 2021. Vzhľadom na záujem zo strany verejnosti a remeselníkov sme sa rozhodli, že ho obsahovo zjednodušíme a zároveň obohatíme o ucelené poznatky o jednotlivých remeslách.

   

• pozri si viac fotiek


2. Žiarsky minifestival remesiel 2021

Kultúrno-spoločenské podujatie organizované pre verejnosť s možnosťou kúpy tradičných remeselných výrobkov, ktoré vyrábajú remeselníci a hand – made výrobcovia z nášho regiónu. Okrem iného sa návštevníci môžu tešiť na predvádzanie remesla, tvorivé dielne pre deti, vystúpenie ľudovej hudby a zlosovanie tomboly.

 

• pozri si viac fotiek


1. Žiarsky minifestival remesiel 2020

    

• pozri si viac fotiek