Vzdelávacie aktivity

Okienko prevencie

Cyklus videí zameraný na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti.

 

Kyberšikana

Ako sa nestať terčom šikany vo virtuálnom svete? Čo robiť keď máme dočinenie s agresorom? Nájdete v našom prevenčnom okienku venovanému kyberšikane.

 

Domáce násilie

Čo robiť keď máme dočinenia s agresorom, kto nám vie pomôcť?
Všetky potrebné informácie nájdete v našom prevenčnom okienku zameranom na domáce násilie.