Objavené v banskej štôlni

Cyklus venovaný baníckym tradíciám.

Permoníci

Život baníkov

Banícke symboly