Festival Jána Levoslava Bellu

kontakt: Mgr. Judita Frantová spev@osvetaziar.sk 045/678 13 04


 

28. Festival Jána Levoslava Bellu
25. 9. 2021, Zechenterova záhrada Kremnica

pozri si fotogalériu

Informácie o podujatí:

Predseda odbornej poroty: Mgr. Adam Hudec
Členovia odbornej poroty: Ing. Ivan Šmatlák, Pavel Šianský

Počet účinkujúcich kolektívov: 6

Výsledky súťaže

Malé dychové hudby:
Zlaté pásmo: Minciar - Kremnica - priamy postup, Lutilka – Lutila
Stieborné pásmo: Selčianka – Banská Bystrica, Mostárenka – Brezno
Diplom za účasť: Hodrušanka – Hodruša-Hámre

Špeciálne ceny: 
spev: Radka Štefanková, Janka Šumichrastová - DH Minciar
hra na klarinet: Monika Kohútová, Dominika Rendlová - DH Hodrušanka

Tohto roku ubehlo už 55. rokov od prvých krokov dychových hudieb v meste Kremnica! Vzhľadom k týmto faktom možno hovoriť o tradícii. Súťaž a festival prebiehajú každé dva roky. Víťaz krajského kola súťaže postupuje do celoštátneho kola.

Z verejných zdrojov podporil