Tak píšem ja 2020

kontakt: Ivana Žňavová litvorba@osvetaziar.sk 045/678 13 07
 

 

V roku 2020 sa súťaže zúčastnilo 71 autorov so 122 básňami a 58 prózami.
Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Tak píšem ja 2020 sa spolu s rozborom uskutočnilo cez aplikáciu ZOOM 4. decembra 2020.

Výsledková listina

Porota kat. A, B, C: Mgr. Helena Žňavová, Mgr. Helena Gáfriková, Mgr. Natália Novotná
Porota kat. D, E, F: prof. PhDr. Brigita Šimonová, Mgr. Natália Novotná, Ing. Ján Cíger

  

   

 

Z verejných zdrojov podporil