Tak píšem ja 2021

kontakt: Ivana Žňavová litvorba@osvetaziar.sk 045/678 13 07
 

 

V roku 1991 sme prvýkrát dali možnosť tvorivým ľuďom ísť po ich literárnej ceste, ktorá dáva zmysel a radosť ich životu. 

Tak píšem ja začínala ako regionálna súťaž, neskôr sa z nej stala krajská a už niekoľko rokov je to celoslovenská súťaž amatérskej literárnej tvorby. 

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 28 autorov v žánroch poézia (40), próza (22) a tvorba pre deti (24). 

Porota pre všetky kategórie bola nasledovná: Mgr. Natália Novotná, Mgr.art. Júlia Oreská a Mgr. Lucia Panáčková.

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Tak píšem ja 2021 sa spolu s rozborom uskutočnilo cez aplikáciu ZOOM 11. decembra 2021.

Výsledková listina

 

   

Z verejných zdrojov podporil