Folklórna skupina Prenčovan

Folklórna skupina Prenčovan z obce Prenčov,
oslavuje v roku 2021 jubileum – 45. výročie svojho pôsobenia.

Vznik FSk Prenčovan sa oficiálne spája s poslednou júnovou sobotou 1976, teda s 1. ročníkom Pohronských folklórnych slávností na Podhorí. Tomu však predchádzalo vznik Zborov pre občianske záležitosti pri Miestnom národnom výbore v Prenčove a potreba kultúrno spoločenských vystúpení pri rôznych slávnostných príležitostiach. Neskôr Okresné osvetové stredisko v Žiari nad Hronom prišlo s návrhom organizovať folklórne slávnosti a v Prenčove sa začalo so zbieraním regionálnych piesní a tradícií, navštevovali sa najstaršie ženy a muži v obci. Na zbieraní materiálu sa podieľali hlavne Mária Šlauková a Vilma Brnáková. Folklórna skupina až do dnes zozbierala od miestnych obyvateľov nie len množstvo piesní a zvykov, ale aj ľudové oblečenie, ktoré má viac ako 150 rokov. Táto bohatá zbierka historického odevu zahŕňa predvojnové plátené, farbiarske a súkenné oblečenie mužské a ženské, plátenné mužské gaty, košele, zástery, krátke oplecká rubáče, vytkávané stánky, širice a kabaničky, kabátce a kožušky, odevy z medzivojnového a povojnového obdobia, keď sa začali nosiť rajtky, brokátové sukne, prusľaky a kamizole. V origináli majú zachovaný aj svadobný kroj predvojnovej plátenej, medzivojnovej brokátovej a povojnovej nevesty, ktorá už mala k parte pripevnený závoj a brokátovú kamizoľu. Podľa starých originálov majú ušité košele, oplecká, kabáty, sukne kašmírové aj brokátové, zástery, širice, kabanice a čepce. Folklórna skupina vlastní aj originálnu zbierku vyrezávaných praslíc a vretien. 

Folklórny kolektív spolu s detskou folklórnou zložkou, DFS Širinka, má približne 50 aktívnych členov.

Na prvých folklórnych slávnostiach spevácka skupina žien vystupovala len s piesňami. Úplne neznáme a veľmi pekné piesne z Prenčova sa zapáčili divákom, ale aj metodičkám okresného osvetového strediska a spevácka skupina si s nimi získavala veľmi dobré meno.

Postupne začali okrem piesňového materiálu spracovávať aj zvykoslovie. Veľmi dôležitým rokom bol pre folklórnu skupinu rok 1996. Vtedy sa začal pripravovať kultúrny program k 730. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Ten bol pripravený aj za účasti mužov. Neskôr bola skupina rozšírená o mladých chlapcov a dievčatá a začalo sa aj s nácvikom tancov. Vedúcim dedinskej folklórnej skupiny sa stal Pavol Šlauka. Scénické obrazy k vystúpeniam pripravovala Anna Kriegerová, ktorá je od roku 2005 aj vedúcou FSk. Za roky svojho pôsobenia spracovala FSk Prenčovan pásma: Priadky, Jarné hry, Sadenie stromčekov, Čakanie na Mikuláša, Páračky, Tepanie konopí, Varenie ľekváru, Oberanie jabĺk, Zaklínanie studničiek, Lúpanie sliviek, Ondrejovské zvyky, Jánske zvyky, Mamľasy na svadbe, Na prenčovskej svadbe, Súdenia záletného kohúta, Fašiang a chodenia s ražní, Na jarmoku, Na muziky, Prehliadka krojov, Svadba pod Sitnom, Jeseň pod Sitnom, Vítame hostí pod Sitnom, Z Prenčovských truhlíc, Po zeľenej trávičky, Sedliak son je ľúbin poľe, vien robiť, atď.

Folklórna skupina nevynechala ani jedny folklórne slávnosti, festivaly a prehliadky organizované Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom. Účinkovali v rámci mnohých festivalov, ako napr. na Hontianskej paráde v Hrušove, na festivale v Heľpe, pravidelne účinkujú a podieľajú sa na príprave Podsitnianskych dní hojnosti v Prenčove, zúčastnili sa Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, sú neodmysliteľnou súčasťou dedinských osláv, svadieb, trhov, ako aj rôznych komerčných vystúpení v širokom okolí, kde prezentujú tradičný odev a ľudový folklór z pod Sitna. V roku 2011 dostali príležitosť účinkovať v rámci programu Silvestrovskej Kapury.

Od roku 2008 sa FSk Prenčovan zúčastňovala regionálnych a krajských postupových prehliadok, kde získali množstvo ocenení, no ten najväčší úspech prišiel 27.9.2015 na krajskej prehliadke Nositelia tradícií v Dobrej Nive, kde boli zaradení v zlatom pásme.

Počas svojho pôsobenia FSk Prenčovan nahrala štyri hudobné nosiče:

  • 2001 spolu s ľudovou hudbou Štálanka „Ozveny Prenčovského chotára"
  • 2006 na počesť svojho dlhoročného vedúceho Pavla Šlauku s ľudovou Hudbou JAVOR z Novej Bane
    „Ozveny Prenčovského chotára I"
  • 2011 s ľudovou hudbou TISOVNÍK, a primášom Ondrejom Molotom „Ozveny"
  • 2016 s ľudovou hudbou Dominika Václava z Detvy.

K jubileu prajeme Folklórnej skupine Prenčovan veľa tvorivých síl a kreatívnych nápadov pri spracovávaní už objavených pokladov z obce a tiež veľa nových možností na objavenie ešte nepoznaného.

 

Foto: Archív POS ZH, archív FSk Prenčovan
Spracovala: Mgr. Judita Frantová, samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH