Dnes je 23.04.2019, meniny má Vojtech.

Divadlo, umelecké slovo

vytlačiť

SLÁDKOVIČOVA ŠTIAVNICA – POÉZIA A DIVADLÁ POÉZIE
ZECHENTEROVA KREMNICA – PRÓZA  

Regionálne súťažné prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy
IV. až VI. kategórie a divadiel poézie 

2. 4. 2019 – divadlá poézie a próza Kremnica
5. 4. 2019 – poézia Banská Štiavnica 

stiahni si propozície

IV. kategória stiahni si prihlášku

 • žiaci  1. – 4.  ročníka  stredných  škôl,  5. – 8. ročníka osemročných
  a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane,
 • umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,
 • umelecký prednes prózy maximálne 10 minút.
 •  

Umelecký prednes dospelých 

V. kategória stiahni si prihlášku

 • študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov,
 • umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,
 • umelecký prednes prózy maximálne 10 minút.
 •  

Súťaž kolektívov stiahni si prihlášku

I. kategória

 • detské recitačné kolektívy a divadlá poézie,
 • vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov,

II. kategória

 • divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých,
 • vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.

Prihlásiť sa je možné do 18. 3. 2019
zaslaním prihlášky na pos.divadlo@gmail.com.
Do prednemetu správy prosíme uviesť "PRIHLÁŠKA PREDNES"

bližšie informácie: Laura Mikulová - 045/ 6781301

 

 


ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO
Regionálna súťažná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti a tvorby dospelých hrajúcich pre deti

stiahni si propozície

Na prehliadku je možné sa prihlásiť:
V kategórii detskej dramatickej tvorivosti   prihlás sa
kolektívy (súbory) a jednotlivci – žiaci 1. až 9. ročníka
základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií
(vo veku od 6 do 15 rokov vrátane).
Súťažiť môžu s inscenáciou alebo so scénickou miniatúrou. V scénickej miniatúre účinkuje
jedno až tri deti vrátane hudobného sprievodu, v časovom limite do 15 minút.

V kategórii tvorby dospelých hrajúcich pre deti  prihlás sa
kolektívy (súbory) s členmi vo veku od 16 rokov a jednotlivci
ako sólisti s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca
a pantomímou vo veku od 16 rokov.

 

Bližšie informácie:
Laura Mikulová
pos.divadlo@gmail.com
0949 721 782
045/678 13 06

 

 


 

AMDIV 2019
Regionálna súťažná prehliadka amatérskeho
a činoherného divadla a divadla mladých.

17. marec 2019 v sále Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom

V prípade ak sa do regionálneho kola neprihlásia minimálne 4 divadelné súbory,
prehliadka sa bude realizovať výberom, v termíne podľa dohody s divadelnými súbormi.

stiahni si propozície

stiahni si prihlášku

Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 20. 2. 2019

e-mail: pos.divadlo@gmail.com
bližšie informácie: Laura Mikulová - 045/ 6781301

 

 

 

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Horáková rečnícka Štiavnica

Rôzne

HORÁKOVÁ REČNÍCKA ŠTIAVNICA - regionálne kolo súťaže v rétorike Postup do celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Poslaním súťaže ...

CINEAMA 2019 - krajská prehliadka

Rôzne

27. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Dátum konania: 27.4. 2019 o 9.00 hod. Miesto konania: Krajská ...

Nádej na dne slzy

Rôzne

Venujte prvý májový piatok poézii. BBSK – Pohronské osvetové stredisko – Pracovisko v Banskej Štiavnici a ostatní organizátori Vás pozývajú ...

Cineama - Rozprávanie obrazom

Rôzne

Cineama - Rozprávanie obrazom V rámci regionálneho kola filmovej súťaže sa uskutoční tvorivá dielňa, počas ktorej odprezentuje svoju filmovú ...

Viva il canto 2019

Rôzne

Zahoďte starosti a nenechajte sa pripraviť o umelecký zážitok! Prežite krásne popoludnie v našej spoločnosti, ktoré Vám veľmi radi spríjemnia naše zbory, ...