Informácie

Poradný zbor

Pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom pracuje štatutárom organizácie vymenovaný Poradný zbor pre oblasť moderného tanca. Je poradným orgánom POS pre rozvoj moderného tanca v regióne. Poradný zbor zasadá vždy 2x ročne, menovaní sú vždy na obdobie 4 rokov.

Členky PZ pre moderný tanec na obdobie 2020 – 2024:

 • predsedníčka – Marianna Májiková
 • členky – Lenka Komorová, Barbora Žifčáková

 


Spolupracujeme

Ďakujeme za spoluprácu pri organizovaní tanečných súťaží a vzdelávacích aktivít:

 • TŠK Stella, Žiar nad Hronom
 • OZ Planéta pohybu
 • Danceana, Bratislava
 • SCVČ Quo vadis, Zvolen

 


Zoznam aktívnych neprofesionálnych tanečných kolektívov

v regióne Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom:

 • ZUŠ Banská Štiavnica
 • CVČ Banská Štiavnica
 • CVČ Žarnovica
 • CVČ Nová Baňa
 • ZUŠ Kremnica
 • CVČ Žiar nad Hronom
 • ZUŠ Žiar nad Hronom
 • OZ Okáčik Žiar nad Hronom
 • TS Voltage Žiar nad Hronom
 • TŠK Stella Žiar nad Hronom