Výtvarné súťaže

Detská súťaž na tému banícke povesti a rozprávky
24. ročník celoslovenskej súťaže Salamander očami detí
 
 
Pozrime sa opäť očami detí na baníctvo popretkávané čarovnými bytosťami, ktoré strážili poklady ukryté v zemi.
 
Vernisáž a udeľovanie cien sa uskutoční 16. októbra 2023 o 15:30 v priestoroch prvého #RUINbaru v Banskej Štiavnici.
 
 

Finančná podpora: mesto BS v rámci projektu "Na tvorivých cestách"

Info: Mgr. Lenka Jakubíková banskastiavnica@osvetaziar.sk, 0915 819 989

 


Banícke povesti a rozprávky nakreslené a vyrozprávané mladými umelcami 2022

23. ročník celoslovenskej súťaže Salamander očami detí

 
 
 
 

Salamander a baníctvo očami detí, mládeže, ale i dospelých 2020
22. ročník nadregionálnej súťaže

Výstava súťažných prác, prajeme Vám príjemný umelecký zážitok :)

 

Výsledková listina

I. kategória

1. Cicmanová Laura – MŠ Skalité
2. Borovjáková Andrea – ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou
3. Pilátová Emília – ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou
cena poroty Homolák Peter – ZŠ s MŠ Malá Lehota

II. kategória

1. Skaviniak Ladislav – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
2. Kučerová Natália Martina – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
3. Malatincová Sabína – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
cena poroty Homoláková Lucia – ZŠ s MŠ Malá Lehota

III. kategória

1. Michelíková Berenika – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
2. Celderová Viktória – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
3. Longauerová Michaela – ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica

IV. kategória

1. Remeňová Hanka – ZUŠ Žarnovica
2. Pukan Lucas – ZUŠ Žarnovica
3. Vodnáková Natália – ZUŠ Žarnovica
cena poroty Dzurová Sára – ZUŠ Žarnovica

V. kategória

1. Jelemenský Samuel – ZUŠ Žarnovica
2. Marušková Simona – ZUŠ Žarnovica