Spev

kontakt: Mgr. Judita Frantová spev@osvetaziar.sk 045/678 13 04


„Knihy sú noty a rozhovor je spev."
Anton Pavlovič Čechov

      

   

 

Pripravujeme:

  • Mládež spieva – regionálne kolo celoštátnej postupovej prehliadky detských speváckych zborov, marec 2022, POS ZH
  • Zaži … – kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, marec 2022, POS ZH
  • Zaži … – kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek, máj 2022, POS ZH
  • Letný kurz zbormajstrov – odborné vzdelávanie pre zbormajstrov všetkých kategórií neprofesionálnych speváckych zborov, začiatočníkov i pokročilých, júl 2022, Banská Štiavnica
  • Letná školička „Chcem byť SUPERSTAR“ - spevavo-tanečná školička pre deti vo veku 6-11 rokov, letné prázdniny 2022, POS ZH
  • Dirigentská palička – dvojdňový workshop pre dirigentov speváckych zborov, október 2022, POS ZH
  • Žiar spievaj! Prehliadka spevácky zborov, október 2022, POS ZH
  • Zaži … – kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, október 2022, POS ZH
  • Vianoce a cappella – celoslovenská prehliadka speváckych zoskupení a cappella a komorných speváckych zborov, november 2022, POS ZH
V prípade nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s Covid-19 budeme termíny upravovať podľa aktuálnych nariadení.