Súťaže, prehliadky

Pravidelne realizujeme regionálne kolá celoštátnych postupových súťaží v oblasti nefolklórneho spevu pre deti a dospelých. Vyhlasovateľom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. 

Cieľom je vytvárať priestor na prezentáciu neprofesionálnych speváckych kolektívov a sólistov, zvyšovať ich umeleckú a odbornú úroveň, objavovať nové talenty a v neposlednom rade popularizovať spev rôznych žánrov u širokej verejnosti. 


MLÁDEŽ SPIEVA

22.3.2022 sme v rámci regionálneho výberu na prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA navštívili DSZ Zborík v ZUŠ v Banskej Štiavnici. Čakalo nás milé prekvapenie, nádherné hlasy usmiatych a krásne oblečených detí. Po pochvale pani porotkyne Mgr.art.MgA. Oľgy Bystrianskej, ArtD. a odovzdaní diplomu trému v očkách detí nahradila obrovská radosť. 

8.4.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnila krajská súťažná prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, kde náš región reprezentoval DSZ Zborík zo ZUŠ v Banskej Štiavnici. Sme hrdí, že sa im podarilo v silnej konkurencii získať zlaté pásmo ???????? Gratulujeme.

  

 

Zborový spev ​

  • Vianoce a cappella

Populárny spev

  • Pophronie