Služby

Knižnica

Knižnicu pre moderný tanec vytvárame. Zatiaľ môžete využiť tituly z knižnice pre folklór, kde nájdete množstvo metodických materiálov k pohybovým aktivitám a hrám pre deti.

Doporučujeme preštudovať:

  • Technika Lestera Hortona v obrazech, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019, ISBN 9788074601606
  • Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015, ISBN 9788074600784 
  • Výuka moderního tance s využitím principů techniky José Limóna, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008
  • Teória tanca pre konzervatóriá, Forpress, 2017, ISBN 9788089731275 

V prípade záujmu o vypožičanie niektorého knižného titulu nás kontaktujte:
Mgr. Judita Frantová, modernytanec@osvetaziar.sk, 045/6781 304