Dnes je 28.10.2021, meniny má Dobromila/Kevin.

Vzdelávacie aktivity

vytlačiť
 
V ľudovom povedomí vládu nad svetom často preberali nadprirodzené sily, čary a mágia. Mnoho životných situácií, ktoré si nevedeli ľudia inak vysvetliť, spájali s niečím nadprirodzeným. Obracali sa ku kúzlam a čarom keď si nevedeli dať rady, chceli chrániť svoju rodinu či majetok, alebo po niečom veľmi túžili.
 
Ako naši predkovia čarovali, akých magických bytostí sa obávali, to sa dozviete na prednáške etnologičky Kataríny Nádaskej 20. 11. 2021 o 14.00 v Pohronskom osvetovom stredisku.
 
Vstupné: 4 €
 
RIADIME SA PODĽA AKTUÁLNEHO SEMAFORU.
 
Z verejných zdrojov podporil


  

Inšpirácie vo folklóre

Webinár zameraný na choreografickú tvorbu vo folklóre a tiež príprava na postupové prehliadky pripravované Národným osvetovým centrom.
 
Lektorka: Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
 

Zvyky a tradície 

Workshopy zamerané na vzdelávanie v rámci regionálneho folklóru.
Workshopy pripravujeme s rôznym zameraním pre deti MŠ a ZŠ, vedúcich FS a DFS, folkloristov a širokú verejnosť. Podujatie je zamerané na vzdelávanie v oblasti slovenských zvykov a tradícií typických pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, ktoré doposiaľ nie je prebádané.

Cieľom je spoznať, uchovať a šíriť našu tradičnú kultúru a objavené hodnoty, priblížiť súčasníkovi v ľudovo-umeleckej činnosti. 


Do tradícií odetí

11. 10. 2020

Lektorka: Zuzana Tajek Piešová

Workshop bol zameraný na tradičný ľudový odev, jeho údržbu a odievanie.

  

 


Na Jána

25. 6. 2020

Lektorka: PhDr., Katarína Nádaská, PhD.

Workshop o tom, ako to bolo kedysi, aké zvyky dodržiavali naši predkovia, či o čaroch na svätojánsku noc.

    

 


Čím žila rodina

15. 2. 2020

Lektorka: PhDr., Katarína Nádaská, PhD.

Workshop bol zameraný na rodinné zvyky a tradície našich predkov. Bol prípravou na nadchádzajúci folklórny festival.

    

 


Vianočné spomínanie

1. 12. 2019

Lektorka: PhDr., Katarína Nádaská, PhD.

Workshop bol zameraný na zimné zvykoslovie a vianočné zvyky a tradície našich predkov.

    

 


Ako sa deti hrávali

15. 10. 2019

Lektorky: Alenka Porubská a Tonka Pulišová

Workshop bol určený pre učiteľov a žiakov ZŠ a MŠ. Bol zameraný na detské ľudové hry, hračky a piesne. Účastníci sa zábavnou formou oboznámili s tradičným detským hrami, rečňovankami, vypočítavankami, piesňami a hračkami.

    

 


Ľudová hudba a spev

16. 2. 2019

Lektorka: Doc.PhDr. Margita Jágerová, PhD.

Workshop bol zameraný na teoretickú aj praktickú prípravu sólistov spevákov a ľudových speváckych zoskupení.

V rámci teoretickej časti lektorka popísala spôsoby hľadania spevného materiálu a následne jeho spracovania pre potreby speváckej skupiny alebo sólistu. V praktickej časti si účastníci vyskúšali spevácke cvičenia a nácvik ľudovej piesne v praxi.

    

 

 

 

 

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Kroniky a monografie

Vzdelávanie

Pozývame vás na webinár Kroniky a monografie.  Spätné spracovávanie kroniky nielen pre tých, ktorí dopisujú kroniky za uplynulé roky, ...

Okamih výrazu - high-key fotografia

Vzdelávanie

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov, ktorá je tentokrát zameraná na kreatívne fotografovanie technikou ...

Sám sebe editorom

Vzdelávanie

Sám sebe editorom je vekovo neobmedzený webinár určení pre: neprofesionálnych autorov literárnej tvorby, moderátorov, ktorý si svoje texty ...

Tamtamy s nami nie ste sami

Rôzne

Hudba je účinným liečebným nástrojom. Dokáže zlepšiť duševné, ale i fyzické zdravie človeka. No nielen to! Zapája zmyslové ...