Vzdelávacie aktivity

 

19. 1. 2022 o 17.00 h
cez aplikáciu Zoom

Stretnutie s etnologičkou Katarínou Nádaskou a folkloristami Lenkou Škodovou, Jánom Michálikom na tému čary, kúzla, mágia vo folklóre. 

Túto tému sme vybrali ako nosnú tému na folklórny festival Pod Inovcom vo Veľkej Lehote, ktorý sa uskutoční v roku 2022. 

Na webinári sa dozvieme: 
 • v prvej časti s Katarínou Nádaskou – čary a kúzla ako súčasť slovenských zvykov a tradícii, 
 • v druhej časti s Lenkou Škodovou a Jánom Michálikom – ako pracovať pri zbieraní materiálu, o možných zdrojoch inšpirácie a spracovaní tém do programu v detských či dospelých folklórnych súboroch a skupinách.

 
RIADIME SA PODĽA AKTUÁLNEHO SEMAFORU.
 
Z verejných zdrojov podporil


  

Inšpirácie vo folklóre

Webinár zameraný na choreografickú tvorbu vo folklóre a tiež príprava na postupové prehliadky pripravované Národným osvetovým centrom.
 
Lektorka: Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
 

Zvyky a tradície 

Workshopy zamerané na vzdelávanie v rámci regionálneho folklóru.
Workshopy pripravujeme s rôznym zameraním pre deti MŠ a ZŠ, vedúcich FS a DFS, folkloristov a širokú verejnosť. Podujatie je zamerané na vzdelávanie v oblasti slovenských zvykov a tradícií typických pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, ktoré doposiaľ nie je prebádané.

Cieľom je spoznať, uchovať a šíriť našu tradičnú kultúru a objavené hodnoty, priblížiť súčasníkovi v ľudovo-umeleckej činnosti. 


Do tradícií odetí

11. 10. 2020

Lektorka: Zuzana Tajek Piešová

Workshop bol zameraný na tradičný ľudový odev, jeho údržbu a odievanie.

  

 


Na Jána

25. 6. 2020

Lektorka: PhDr., Katarína Nádaská, PhD.

Workshop o tom, ako to bolo kedysi, aké zvyky dodržiavali naši predkovia, či o čaroch na svätojánsku noc.

    

 


Čím žila rodina

15. 2. 2020

Lektorka: PhDr., Katarína Nádaská, PhD.

Workshop bol zameraný na rodinné zvyky a tradície našich predkov. Bol prípravou na nadchádzajúci folklórny festival.

    

 


Vianočné spomínanie

1. 12. 2019

Lektorka: PhDr., Katarína Nádaská, PhD.

Workshop bol zameraný na zimné zvykoslovie a vianočné zvyky a tradície našich predkov.

    

 


Ako sa deti hrávali

15. 10. 2019

Lektorky: Alenka Porubská a Tonka Pulišová

Workshop bol určený pre učiteľov a žiakov ZŠ a MŠ. Bol zameraný na detské ľudové hry, hračky a piesne. Účastníci sa zábavnou formou oboznámili s tradičným detským hrami, rečňovankami, vypočítavankami, piesňami a hračkami.

    

 


Ľudová hudba a spev

16. 2. 2019

Lektorka: Doc.PhDr. Margita Jágerová, PhD.

Workshop bol zameraný na teoretickú aj praktickú prípravu sólistov spevákov a ľudových speváckych zoskupení.

V rámci teoretickej časti lektorka popísala spôsoby hľadania spevného materiálu a následne jeho spracovania pre potreby speváckej skupiny alebo sólistu. V praktickej časti si účastníci vyskúšali spevácke cvičenia a nácvik ľudovej piesne v praxi.