Textilná tvorba 2021

Textilná tvorba 2021

Od tradície k experimentu, od funkčnosti k umeniu. V tomto duchu sa nesie výstava Textilnej tvorby, v ktorej sa predstavujú neprofesionálni umelci z celého Slovenska. Zapojení tvorcovia boli rozdelení na dve kategórie - študenti stredných umelckých škôl a autori bez odborného vzdelania. 

Do súťažnej časti sa zapojilo 88 autorov, ktorí predstavili 190 prác v kategórii úžitkové predmety, dekoratívne predmety, šperk, objekt z textilu, hračka z textilu a odev. Všetky prihlásené diela ohodnotila trojčlenná porota, ktorá určila na výstavu 159 prác a udelila 33 cien. Okrem nich boli udelené aj dve špeciálne ceny - cena Národného osvetového centra a Cena ÚĽUV. 

Súčasťou tohto ročníka bola aj predstavenie netradičnej techniky, ekotlače. Zámerom bol návrat k zabudnutej technike zdobenia textilu a inšpirácia k ekologickému spôsobu dekorovania či farbenia textilných materiálov.  

9. ročník celoslovenskej výstavy pripravilo Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s NBS - Múzeom mincí a medailí. Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Kremnica Ing.Mgr. Alexandra Ferenčíka.

OCENENÍ AUTORI A PRÁCE

Trvanie výstavy od 10.12. 2021 do 30.1. 2022 v galérii NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici.

 

Z verejných zdrojov podporil

 


     

Ecotlač je technika, pri ktorej používame na farbenie textílií rastliny, listy, kvety prípadne zvyšky zeleniny z kuchyne (rôzne šupky, koreniny). Rastliny zanechávajú na látke svoje tvary, farby a stopy. Rastlinný materiál, ktorý si poukladáme podľa svojej predstavy na pripravený textil, ktorý sa zabalí a obmotá okolo drievka a následne sa naparí alebo povarí, aby sa uvoľnilo farbivo nachádzajúce sa v rastline. Takýmto šetrným spôsobom si vieme vyrobiť nádherné a hlavne originálne potlače, ktoré môže využiť v ďalšej textilnej tvorbe.

24. 6. 2021 Pohronské osvetové stredisko

Lektorka: Lucia Dovalová

Z verejných zdrojov podporil