Zimné zvykoslovie

Dni sa krátia, noci predlžujú, rána bývajú sychravé, hmlisté a čoraz chladnejšie … začal november. Už v kostiach cítiť, že prichádza zima a s ňou aj to čarovné obdobie príprav na najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.

 

      

                                         

      

                                       

      

      

   

         

         

      

 


Spracovala: Mgr. Judita Frantová
Fotografický a video materiál bol použitý z archívov FS Hron - autor Dušan Petho DuPe, FSk Lipina, Fsk Prenčovan, archív POS
Titulná fotografia: Štefan Roško
Použitá literatúra:
• Kráľ nad kráľmi sa narodil; Anton Habovštiak; Vydavateľstvo Nové mesto, spo. s.r.o. Bratislava 1995; ISBN 80-85487-34-9
• Rok vo zvykoch nášho ľudu; Emília Horváthová; Tatran Bratislava 1986; 
• Rozália Michalcová BREHY hrnčiarska obec, zvyky, piesne, história; Anna Lizáková; SB PRESS, s.r.o. Tlmača 2008; ISBN 978-80-969984-9-4
• Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch; Katarína Nádaská; Fortuna Libri Bratislava 2012; ISBN 978-80-8142-056-6
• Veľká kniha slovenských Vianoc; Zora Mintalová-Zubercová a kol.; Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Martin 2008; ISBN 978-80-89208-92-0
• Vianoce na Slovensku ... od Ondreja do Troch kráľov; Zuzana Drzgová; OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o. Praha 2009; ISBN 978-80-7360-809-5
• Vianočné zvony. Zvyky od Martina po Fašiangy na Štiavnicku; Eva Hrnčiarová-Hoříneková; Nadácia Baden Powella Banská Štiavnica 2001; ISBN 80-968124-1-6
• U nás taká obyčaj, Slovenské ľudové tradície; Vojtech Majling; Computer Press, a.s. Brno 2007; ISBN 978-80-251-1809-2
• Život a národopisné zvyky v Hliníku nad Hronom. Národopisná jubilejná štúdia; Andrej Kliman; kópia rukopisu z roku 1975