Komorná hudba

Výsledky súťaže Divertimento musicale 2019

V nedeľu, 23. júna, sa v Kremnici uskutočnil 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2019. V Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vystúpilo 8 najlepších súborov z celého Slovenska. Súťažiacich hodnotila porota v zložení: doc. Pavol Tužinský, ArtD., PhDr. Ľubomír Raši, PhD. a Mgr. art. Igor Dohovič, PhD. Udelených bolo šesť zlatých pásiem, dve strieborné pásma a tri špeciálne ocenenia. Cenu za interpretáciu slovenskej skladby (Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko) si odniesol Komorný orchester pri ZUŠ J. Rosinského z Nitry, Cenu Pohronského osvetového strediska získalo Trio zobcových fláut, ZUŠ z Gelnice a Cenu Národného osvetového centra s postupom na multižánrový festival TVORBA 2019 získal súbor The Perculogy Ensemble z Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice.

pozri si fotogalériu

Zlaté pásmo:

 • The Perculogy Ensemble, Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici
 • Trio zobcových fláut, ZUŠ, Gelnica
 • Komorný orchester pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra
 • Komorný orchester TECHNIK, Bratislava
 • Gitarový orchester ZUŠ, Poprad
 • Drums Quartet pri ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Strieborné pásmo:

 • Saxofónové trio, Sereď
 • Komorný orchester Collegium Cantorum, Nitra

Špeciálne ocenenia:

Cena za interpretáciu slovenskej skladby, Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko

 • Komorný orchester pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra

Cena Pohronského osvetového strediska

 • Trio zobcových fláut, ZUŠ, Gelnica

Cena Národného osvetového centra a účasť na multižánrovom festivale TVORBA 2019

 • The Perculogy Ensemble, Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici