Okamih výrazu

Cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov.

Okamih výrazu 2023