Okamih výrazu

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov.

19. Marec 2022 o 10.00 h.| POS Žiar nad Hronom

Prihláška

 

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov,
ktorá je tentokrát zameraná na kreatívne fotografovanie technikou HIGH - KEY.

Lektor: Mgr. Ondrej Karnas

Náplň: 

  • High – key fotografia (charakteristika a vlastnosti),
  • technika fotografovania high-key,
  • spôsoby fotografovania, 
  • high-key portrét,             
  • spracovanie a úprava fotografií v počítači.

Časový harmonogram:
09.30 – 10.00 príchod účastníkov prezentácia
10.00 – 11.00 teoretická príprava
11.00 – 12.30 ateliérové fotografovanie
12.30 – 13.00 prestávka
13.00 – 14.00 spracovanie a úprava fotografií v PC
14.00 – 14.30 vyhodnotenie

Poznámka: Časový rozvrh môže byť upravený podľa autobusových spojov.
Účastníci si prinesú fotografický prístroj a USB kľúč. Môžu byť zapožičané
fotografické prístroje.

Z verejných zdrojov podporil


 

Kreatívne fotografovanie technikou low-key.

 


Okamih výrazu 2020

 

 


Okamih výrazu 2019

   

Video spomienka na tvorivé dielne pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov.
Autor videa je Miroslav Kalach, priamy účastník tvorivých dielní v Banskej Štiavnici 31. 5. – 2. 6. 2019.

Lektori:
FILM: Mgr. Roman Varga
FOTO: Karol Kobella
VÝTVARNÍCTVO: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.