Jarné zvykoslovie

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
 
 
 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
 
 
 
KVETNÁ NEDEĽA
 
 
 
BIELA SOBOTA
 
 
 
VEĽKÝ PIATOK
 
 
 
ZELENÝ ŠTVRTOK
 
 
 
Pôstne obdobie