Webináre

Detský strach a úzkosť

15. 6. 2022

Lektorka:Mgr. Mária Kopčíková,
psychologička z Ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých z Bratislavy

Každý z nás, od najmenších detí, až po starých ľudí, zažívame rôzne strachy a obavy. U detí sú tieto zážitky priam nevyhnutné. To, že sa vysporiadajú s obavami, či dokonca úzkosťou, ich pripravuje na náročné životné situácie a nepríjemné zážitky. 

5 okruhov detského strachu a úzkostí:

  • o pojmoch strach vs. úzkosť, o ich fyziológii
  • v čom je strach nápomocný a kedy už to prestáva byť sranda,
  • aké bývajú prejavy úzkosti u detí,
  • ako môžu deťom pomôcť dospelí – čo je dôležité a čo radšej nerobiť,
  • kedy je potrebné kvôli úzkostiam vyhľadať odbornú pomoc.

 

Detský hnev

24. 5. 2022

lektorka: Mgr. Bibiána Helexová

Webinár bol zameraný na detský hnev, jeho fyziologickú podstatu, prínos. vyjadrenie, upokojenie a vyrovnávanie sa s emóciami.

 


Závislosti a závislostné správanie u detí a mládeže

14. 4. 2021

Lektorka: Mgr. Veronika Nemčoková

Webinár bol zameraný na závislosti a závislostné správanie u detí a mládeže.

 


Prečo sa muži nevymenia so ženami?

8. 3. 2021

Spoluorganizátor: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

Lektorka: JUDr. Radka Kočanová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Lektor: Mgr. Marek Vatral,PhD., Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Webinár bol zameraný na rodovú rovnosť, postavenie žien v spoločnosti, významné ženy v dejinách spoločnosti, rodové stereotypy a dôvody diskriminácie.

 


 

Mobbing, realita 21. storočia

23. 10. 2020

Spoluorganizátor: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

Lektorka: JUDr. Miroslava Novodomcová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Webinár bol zameraný na definície a príčiny konfliktu, šikany, mobbingu, bossingu, staffingu a obťažovaniu na pracovisku.