Moderný tanec

kontakt: Judita Frantová modernytanec@osvetaziar.sk, 045/678 13 04


               

Pripravujeme

Vzdelávanie:
  • Tanec pre každého "Tanečno-športová príprava a tanečná akrobacia" - workshop pre vedúcich tanečných kolektívov a tanečníkov, október 2022 v POS ZH
  • Tanec pre každého "Choreografická tvorba II." - workshop pre vedúcich tanečných kolektívov a tanečníkov, november 2022 v POS ZH
V prípade nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s Covid-19 budeme workshopy realizovať formou webinárov.

V rámci činnosti na úseku vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme tanečnú kultúru. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych tanečných kolektívov. Organizujeme súťaže, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných pedagógov, vedúcich tanečných kolektívov, ale aj tanečníkov.

„Jediným cieľom tanca je tanec.“ — Maurice Béjart

 


Možnosť edukácie prostredníctvom web-stránky: 
na stránke www.danceana.sk môžete vidieť ukážkové edukačné video z techniky Jazzového tanca pod ikonou v menu
s názvom Workshops. Pripravujú sa ďalšie videá, ktoré budú postupne pridávané na stránku.