Neprofesionálna výtvarná tvorba

kontakt: Mgr. Miroslav Hric pos.fotofilm@gmail.com 045/678 13 08