Literárny klub

kontakt: Ivana Žňavová litvorba@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480


Literárny klub je neformálna skupina priaznivcov literárnej tvorby, je to otvorený priestor pre všetkých, ktorí v literatúre hľadajú prostriedok sebavyjadrenia a komunikácie. 

Medzi aktivity literárneho klubu patrí prezentácia pôvodnej tvorby členov a diskusia o nej, organizovanie stretnutí s autoritami slovenského literárneho života. 

Vítaní sú nielen mladí autori, ale všetci, ktorí majú záujem zoznámiť sa s tvorbou iných, podeliť sa o svoje zážitky pri dotyku so zaujímavým textom. Každý nový názor je príležitosťou na tvorivú konfrontáciu. 

Chcete sa stretávať s poéziou a prózou? Vitajte v klube !