Klub kronikárov

Priestor na stretávanie pre aktívnych kronikárov, ale i študentov, učiteľov, nadšencov na dôchodku – všetkých, ktorí majú záujem o mapovanie života okolo seba.

     

Lektor: Martin Lukáč, zakladateľ skupiny Spájame kronikárov Slovenska.

kontakt:
Jana Miháliková, 0905/11 77 95, vzdelavanie@osvetaziar.sk


Klub kronikárov, webinár

26. 5. 2021 o 18.00 h

Hosť: Martin Lukáč, administrátor skupiny „Spájame kronikárov Slovenska“.

 


Klub kronikárov, webinár

24. 3. 2021, 18.00 h

lektor: Martin Lukáč

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom ponúka možnosť stať sa kronikárom každému, kto má o túto činnosť záujem. Je jedno či ste aktívny kronikár, študent, učiteľ, nadšenec na dôchodku. Ak je pre Vás mapovanie života okolo seba zaujímavým dobrodružstvom, ponúkame Vám možnosť zúčastňovať sa stretnutí, na ktorých si budete môcť vymieňať svoje skúsenosti.