Služby

Knižnica

Úsek literárnej tvorby disponuje rôznymi knižnými titulmi zameranými na žurnalistiku, tvorbu písma, výslovnosti a rôzne encyklopédie slovenských autorov a diel.

Momentálne máme k dispozícií 13 titulov kníh, v najbližšej dobe bude knižnica rozšírená o ďalšie.

Pozri si zoznam kníh.

V prípade záujmu o vypožičanie niektorého knižného titulu nás kontaktujte:
Ivana Žňavová litvorba@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480