Detský folklórny súbor Úsmev

Detský folklórny súbor Úsmev z obce Hodruša Hámre
oslavuje 25.10.2021 jubileum – 55. výročie svojho pôsobenia.

 

Začiatky súboru Úsmev boli nesmelé. Najskôr to bol len tanečný krúžok, ktorý vznikol 25. októbra 1966 pri závodnom klube Sandrik n.p.. Deti, ktoré boli zakladajúcimi členmi súboru majú dnes okolo 64 rokov. Prvými vedúcimi a zároveň aj zakladateľkami boli Drahuša Uramová a Edita Spielmannová. Neskôr sa k pani Uramovej pridala Mária Zacharovská, na harmoniku súbor sprevádzal Anton Luky. Po odchode pôvodných vedúcich sa súboru venovali Ľubica Holubová a Tatiana Zimermanová a od septembra roku 2017 až doposiaľ pokračuje DFS Úsmev pod vedením Ivany Poloreckej a Vladimíry Šugarovej.

Názov ,,Úsmev“ vznikol pri prvej estráde, kde bol zdôvodnený slovami: ,,To preto, že každý človek, keď sa usmeje je krajší“.

 

Prvé vystúpenie členov DFS Úsmev bolo v Kultúrnom dome Sandrik a to v priestoroch kina Jánošík v máji 1967. Veľký úspech zožal DFS Úsmev v roku 1970, keď dostal pozvanie od Československej televízie na nahrávanie detskej relácie Lastovička. Celých 55 rokov je súbor neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí, či iných radostných okamihov v obci Hodruša – Hámre (Uvítanie dieťatka do života, Fašiangy, plesy, MDŽ., stavanie mája, Dni seniorov, Mesiac úcty k starším, Pečieme dobré koláče, Vianočné zvyky a tradície.) DFS vystúpil na akcii s názvom Čarojánska moc na Podhorí, kde účinkovali nie len so súčasnými členmi súboru ale aj s bývalými. Každoročne sa zúčastňuje detského folklórneho festivalu Pod Inovcom vo Veľkej Lehote a v roku 2019 sa deti predstavili aj na regionálnej súťažnej prehliadke Červené jabĺčko v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.

 

Ako sa striedal rok za rokom, menili sa aj deti. DFS Úsmev začínal s 19 členmi a postupne sa rozrástol na 40 - z toho 16 chlapcov a 24 dievčat, ktorí sa zúčastňovali mnohých vystúpení. Aktuálne má súbor 23 členov.

 

So záštitou obecného úradu v Hodruši – Hámroch vypracovali vedúce DFS Úsmev projekt: „Obnova a udržanie baníckych tradícií v regióne“ a v roku 2019 získali naň dotáciu z Fondu na podporu umenia vyhlásenú Ministerstvom kultúry SR. Hlavnou ideou projektu bolo obnoviť banícky folklór – banícke tradície, tance, piesne, hry. Zo získaných finančných prostriedkov obohatili svoju krojovňu aj o banícke uniformy.

     

 

V roku 2019 sa v obci konali Hodruša Hámre po prvýkrát Vianočné trhy, kde DFS Úsmev s pozvanými hosťami vytvoril celovečerný program plný zvykov a tradícií, pod názvom Od Kataríny do troch kráľov.

 

Vedúce DFS Úsmev hovoria, že: „Úsmev nie je iba názov nášho súboru, ale je hlavnou myšlienkou celého folklóru. Je tým najkrajším platidlom, ktoré dostaneme za naše vystúpenie“.

 

K jubileu prajeme Detskému folklórnemu súboru Úsmev veľa inšpirácií pri objavovaní a uchovávaní pôvodných zvykov a tradícií z okolia obce Hodruša Hámre. Nech šikovné deti a mladí ľudia s nadšením pre folklór vytvárajú len tie najkrajšie úsmevy.

 

Foto: Archív POS ZH, archív DFS Úsmev
Spracovala: Mgr. Judita Frantová, samostatná odborná zamestnanky
ňa POS ZH