Dnes je 21.03.2018, meniny má Blahoslav.

Banská Štiavnica

vytlačiť

Pracovisko Banská Štiavnica realizuje voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie predovšetkým v meste Banská Štiavnica a v okolitých obciach; ako súčasť regionálneho osvetového strediska aj v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica.

Činnosť tohto lokálneho pracoviska je zameraná na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti detí, mládeže i dospelých prostredníctvom kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích aj odborných podujatí, formou súťaží, prehliadok, výstav
i klubovej činnosti. Do podujatí zapája autorov a interpretov umeleckého slova, hudby, spevu, tanca, výtvarníkov, fotografov
a ďalších záujemcov - jednotlivcov i kolektívy.

Pripravujeme podujatia k významným výročiam, prednášky, besedy, autorské večery, prezentácie nových kníh, zaoberáme
sa edičnou činnosťou, archiváciou nehmotného kultúrneho dedičstva spojeného s Banskou Štiavnicou a okolitými obcami. Vyhľadávame amatérskych umelcov I kolektívy, podporujeme ich v tvorbe a pomáhame im organizovať verejné prezentácie
a programy. Aktívne spolupracujeme s miestnymi spolkami, ako sú Živena – Spolok slovenských žien, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Autorský klub umelcov.

 

Z najvýznamnejších podujatí POS – Pracovisko Banská Štiavnica vyberáme:

Láska nie je len slovo – valentínska prezentácia tvorby členov Autorského klubu (AK) literátov, hudobníkov a výtvarníkov
v Banskej Štiavnici

ART  PÓDIUM mladých – prezentácia záujmovo-umeleckej činnosti a tvorby mládeže

Salamander očami detí a mládeže – regionálna výtvarná súťaž a jej výstava

Štiavnický permoník – nesúťažná prehliadka v prednese umeleckého slova s baníckou tematikou a tematikou Mesta BŠ
a podsitnianskeho region

Sládkovičova Štiavnica – regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie s postupom na krajské kolo

My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou, vernisážou a výstavou

Náckova Štiavnica – súťažná prehliadka v prednese Náckových vtipov, príhod a anekdot

Významné osobnosti nášho regiónu – poeticko-hudobné pásma o živote a diele spisovateľov, ktorých osudy sú spojené
s Banskou Štiavnicou


Cestička lásky – po stopách Sládkoviča a Maríny v Banskej Štiavnici

Seniorské talentárium – nesúťažná prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti seniorov

Poetické mosty  – stretnutie členov Autorského klubu v BŠ a členmi iných literárnych klubov

Najkrajšia dovolenková fotografia – celoslovenská fotografická súťaž so slávnostným vyhodnotením, vernisážou a výstavou

Horákova rečnícka Štiavnica – regionálna súťaž v rétorike s postupom na celoslovenské kolo

Súčasné umenie nášho region – nesúťažná prehliadka tvorby súčasného amatérskeho umenia

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

AMFO 2018

Rôzne

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO sa uskutoční 13. 4. – 5. 5. 2018. Súťaž ...

CINEAMA 2018

Rôzne

Filmuješ? Zapoj sa! Regionálne kolo je prvým postupovým kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. ...

Medený reliéf

Rôzne

Chcete rozvíjať svoje kreatívne schopnosti? Radi sa naučíte nové výtvarné techniky? Zoznámte sa s originálnou technikou ...

Vítanie jari v obci Baďan

Rôzne

Veľkonočné tradície v obci Baďan spojené s ukážkami remeselnej výroby a tvorivými dielňami.