Vzdelávacie aktivity

Pripravované vzdelávacie aktivity sú zamerané hlavne na získanie nových vedomostí a zručností pre vedúcich speváckych skupín, dirigentov a učiteľov spevu.

Počas prázdnin pripravujeme aj letnú školičku pre deti, ktoré radi spievajú a chceli by sa raz stať SUPERSTAR.

 


Letný kurz zbormajstrov

11. - 15. september 2020 Banská Štiavnica 

Odborné vzdelávanie pre zbormajstrov všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov z celého Slovenska (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkov i pokročilých pod vedením lektorov PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., Mgr. Tatiana Švajková, PhD., Mgr. Katarína Kružíková.

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

        • pozri si viac fotiek

 


Dirigentská palička

5.–6. november 2021

Workshop pre dirigentov detských, mládežníckych a dospelých speváckych zborov.