Vzdelávacie aktivity

Pripravované vzdelávacie aktivity sú zamerané hlavne na získanie nových vedomostí a zručností pre vedúcich speváckych skupín, dirigentov a učiteľov spevu.


Dirigentská palička 2022

14. október 2022

Celodenný workshop pre všetkých zbormajstrov a dirigentov, ktorý bol zameraný na zdokonaľovanie taktovacej techniky, rozbor skladieb a dirigovanie.