Kultúrno–spoločenské podujatia

Kultúrno-spoločenské podujatia zamerané na prezentáciu regionálneho folklóru.

Zámerom projektu je rozšíriť možnosti prezentácie výsledkov práce FS v regióne Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica a vytvoriť priestor pre  prezentáciu vyhľadaného, spracovaného autentického regionálneho materiálu, ako sú zvyky, ľudové tradície regiónu a prezentovať ich verejnosti. Je prínosom pri podpore rozvoja folklóru v regióne, pomôže popularizovať regionálnu ľudovú kultúru a tradície a pútavou formou umožní rozvíjať ľudovú kultúru.


Večer s folklórom

6. 9. 2020

Bohatý folklórny večer, v ktorom sa predstavili: FSk Pohronka zo Šásovského Podhradia, MSSk Sekera zo Žiaru nad Hronom a FS Hron zo Žiaru nad Hronom.

V rámci sprievodného programu sa uskutočnil: jarmok remesiel, tvorivé dielne a slávnostne sa otvorila Izba ľudových tradícií a Výstava krojovaných bábik.

    

 • pozri si viac fotiek

 


Vianočné spomínanie

1. 12. 2019

Večerné posedenie s FSk Pohronka zo Šášovského Podhradia plné piesní a krásnych vianočných príhod v podaní Tonky Pulišovej a jej dcér.

    

 


S chlapmi veselo

16. 11. 2019

Popoludnie pri veselých piesňach a historkách mužov folkloristov z nášho regiónu. Do tanca aj do spevu zahrali a zaspievali: MSSk Sekera zo Žiaru nad Hronom, Jožko Suchý z Novej Bane a Peter Kršiak z Voznice.

    

 • pozri si viac fotiek