Mládež spieva

Mládež spieva 2022

22.3.2022 sme v rámci regionálneho výberu na prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA navštívili DSZ Zborík v ZUŠ v Banskej Štiavnici. Čakalo nás milé prekvapenie, nádherné hlasy usmiatych a krásne oblečených detí. Po pochvale pani porotkyne Mgr.art.MgA. Oľgy Bystrianskej, ArtD. a odovzdaní diplomu trému v očkách detí nahradila obrovská radosť. 

8.4.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnila krajská súťažná prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, kde náš región reprezentoval DSZ Zborík zo ZUŠ v Banskej Štiavnici. Sme hrdí, že sa im podarilo v silnej konkurencii získať zlaté pásmo ???????? Gratulujeme.

  

 


Mládež spieva 2019

Regionálne kolo súťaže sa uskutočnilo 29.3.2019 v priestoroch Pohronského osvetového strediska.