Spevácka skupina Prameň

Spevácka skupina Prameň zo Žarnovice,
oslavuje v roku 2021 jubileum – 20. výročie svojho pôsobenia.

Prvé piesne v podaní speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice zazneli v roku 2001, kedy skupina žien, motivovaná láskou k ľudovej piesni, oficiálne začala svoje pôsobenie. Za žáner si vybrali ľudové a zľudovelé piesne, ako aj uchovávanie tradícií, zvykov a zvyklostí zo svojho regiónu.

Spevácka skupina pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej a zároveň aj v rámci Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Od založenia až do dnes je vedúcou kolektívu pani Irma Danková. Momentálne má skupina 12 členiek, v minulosti ich však bývalo 15. Až do roku 2009 ich na akordeóne doprevádzal Eduard Drienko. Po jeho odchode túto činnosť s veľkou obetavosťou prevzala pani Marta Staňová.

Postupne sa zdokonaľovali a svoj repertoár obohatili formou hovoreného slova a rozšírili ho aj o rôzne tematický ladené pásma, ako napr. Fašiangy, Deň matiek, úcta k starším, Mikuláš, Vianoce. Bohatú činnosť doteraz predstavili na viac ako 560 vystúpeniach nie len v meste a v regióne, ale aj v rámci Slovenska. V roku 2008 reprezentovali Banskobystrický kraj na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Komárne. Pravidelne sa zúčastňujú folklórnych podujatí organizovaných Pohronským osvetovým strediskom.

Vo svojej kronike majú zaznamenaných množstvo podujatí, ako napr. Stavanie mája, Vatra SNP, Národný výstup na Sitno, Fašiangy, Vianočné trhy, Dni Žarnovice, rokovania výročných členských schôdz dôchodcovských organizácií. Právom je možné konštatovať, že Prameň je platnou zložkou kultúrneho života v Žarnovici a jej okolí. Uznanie záslužnosti speváckej skupine Prameň prejavilo i Mestské zastupiteľstvo, keď sa im rozhodlo udeliť ocenenie „Výročná cena Žarnovice“ pri 10. výročí ich vzniku. Matica slovenská im svoje poďakovanie prejavila udelením „Striebornej plakety Matice slovenskej“. Za úspech možno považovať aj vydanie CD v roku 2015.

Podľa slov členiek, ich činnosť a dianie v speváckej skupine v súčastnosti značne ovplyvňuje vyšší vek, no skôr by sme mohli povedať, že sú to ich životné skúsenosti a radosť z každého dňa, o čom nás presvedčili aj s ich programom na tohtoročnom Folklórnom festivale Pod Inovcom.

 

K jubileu Speváckej skupine Prameň prajeme veľa nových inšpirácií do ďalšej tvorby.

 

Foto: Archív POS ZH
Spracovala: Mgr. Judita Frantová, samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH