Festivaly


5. júna 2022 pre Vás pripravujeme folklórny festival Pod Inovcom vo Veľkej Lehote.

Dovoľte nám, aby sme Vás všetkých srdečne pozvali na prezentáciu folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Režisérkou folklórneho festivalu je Bc. Daniela Škodová. Garantom podujatia je PhDr. Katarína Nádaská.

 


Festival Pod Inovcom potvrdil, že záujem o folklór rastie

Slovenské rodiny si folklórne podujatia obľúbili a neodradili ich ani pandemické opatrenia. Potvrdil to aj Folklórny festival Pod Inovcom, kde sa 3. júla 2021 stretlo viac ako 300 návštevníkov, účinkujúcich a ich rodinných príslušníkov. Napriek tomu, že sa festival, ktorý sa tradične organizuje vo Veľkej Lehote, presunul do Žiaru nad Hronom, priaznivci folklóru sem prišli podporiť vystupujúcich umelcov.

Program pre celé rodiny

Organizátorov prekvapila vysoká návštevnosť, nie však záujem o folklór. Slovenské rodiny patria medzi veľkých priaznivcov takýchto podujatí a Folklórny festival Pod Inovcom sa každý rok usiluje pripraviť program, ktorý je atraktívny práve pre rodiny s deťmi. Medzi návštevníkmi sú preto starí rodičia, rodičia aj deti každého veku. Pre organizátorov to predstavuje výzvu vytvoriť také hudobné a tanečné zloženie programu, ktoré zaujme starších aj mladších návštevníkov.

Festival sa tento rok konal v priestoroch Pohronského osvetového strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Réžie programu Naše korene sa ujal Pavol Gejdoš a kvalitné vystúpenie prinieslo 14 účinkujúcich súborov a jednotlivcov z okolia Žiaru nad Hronom. Vystúpil aj špeciálny hosť – folklórna skupina Poľana.

Témou podujatia sa stala rodiny a výzvy, ktorým musela v minulosti čeliť, aby prežila. Počas programu si mohli  diváci vypočuť napríklad piesne, ktoré vznikali v období vojny či v čase odchodu rodín do Ameriky.

Budúcnosť folklóru je v malých umelcoch

Najviac radosti priniesli najmenší vystupujúci z kremnického Dukátika a žiarskeho Hroniarika, medzi ktorými sa našlo aj pár škôlkarov. V súčasnosti sa na krúžky zamerané na folklór hlási čoraz viac školákov, o čom svedčí aj niekoľko desiatok detí, ktoré v súboroch vystupujú. Pre starších umelcov predstavovali mladí folkloristi nádej, že ľudová kultúra bude mať nasledovníkov a porastie ďalej, tí mladší sa zas mohli inšpirovať od skúsenejších vystupujúcich. Bližšie k ľudovému umeniu mali detskí návštevníci aj vďaka tvorivým dielňam, ktoré zastrešuje Škola súčasných a tradičných umení. Deti boli ochotné trpezlivo vystáť rad, aby mohli vyrábať kvetinové venčeky, kožené náramky či pracovať s hlinou a prútím.

Návštevníkom, ktorí si v posledných mesiacoch nemohli užiť veľa folklórnych zábav, ubehol trojhodinový program rýchlo. Starší priaznivci folklóru sa už tešia na Žiarsky minifestival remesiel, na mladších čaká letná folklórna školička, kde sa naučia ľudové tance, piesne a spoznajú bližšie svet slovenských krojov.

V mene Pohronského osvetového strediska sa chceme poďakovať našim účinkujúcim: FSk Brezničianka, FSk Rudnianka, DFS Hroniarik, MSSk Sekera, FSk Delinka, FSk Vinička, SSk Rozmajrin, FSK Dukátik, FSk Kutliarky, FSk Prameň, Jožko Suchý, Samuel Kuka, František Kmeť a Filip a Pavlína Valachovičovci.

Vďaka patrí aj všetkým, ktorí toto podujatie podporili: obec Veľká Lehota, mesto Žiar nad Hronom, Región Gron, OZ Žiarska kotlina, Nadácia Tubapack, SAD Zvolen, ako aj všetkým mediálnym partnerom.

Folklórny festival je slávnostná verejná prehliadka tradičnej ľudovej tvorby, hudobného, spevného a tanečného umenia. Je to veľká kultúrna slávnosť predstavujúca najvzácnejšie poklady kultúrneho dedičstva.

 

 
 
Z verejných zdrojov podporil