Tanečné kolektívy

V súčasnosti sa dá povedať, že je tanec populárnou aktivitou a má rôzne podoby, prístupy, definície a spoločenský význam. Podpora tanca ako umenia má najmä v širšej spoločnosti u nás na Slovensku pomerne nízku úroveň. Postupne sa však záujem o tanec zvyšuje. Tento jav vychádza z mediálnej popularity tanca prostredníctvom televíznych show a sociálnych sietí. Tanec je jeden z najvýraznejších fenoménov v oblasti kultúry v 21. storočí. Tancovať môže každý v každom veku. Stačí sa postaviť doma pred zrkadlo alebo si zatancovať pri upratovaní. Už aj krátka chvíľa nám dokáže zlepšiť náladu a zvýšiť energiu.

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom podporuje neprofesionálny tanec už viac ako 20 rokov. Pod záštitou Národného osvetového centra v Bratislave, v zastúpení Zdenky Hamplovej, sme najskôr organizovali tanečné súťaže pre neregistrované tanečné páry. Po tom, čo sa spoločenský tanec stal športovou disciplínou a vytvorili sa tanečné zväzy (SZTŠ a IDO), ktoré združovali aktívne tanečné kolektívy, začala sa vytvárať potreba tanečných súťaží pre tých ostatných, pre neprofesionálnych tanečníkov. A tak Pohronské osvetové stredisko začalo tradíciu tanečných súťaží pod názvom Deň tanca. Postupne sa táto súťaž vyprofilovala a získava prestíž medzi tanečnými súťažami na Slovensku.

V roku 2023 sa uskutočnil 20. ročník regionálneho kola, 14. ročník krajského kola a 7. ročník celoslovenského kola súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca.

Počas týchto rokov sme sa zamerali aj na postupné vzdelávanie vedúcich našich tanečných kolektívov, aj vďaka čomu sa postupne zvyšuje kvalita ich práce a veľmi nás teší, že dosahujú veľmi pekné výsledky. V regióne Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica je aktívnych 7 tanečných kolektívov a zastrešujú tanečníkov každého tanečného žánru a veku (od škôlkarov až po seniorov).

V rámci prezentácie činnosti našich tanečných kolektívov vám prinášame videovizitky pod názvom 
To sme my ... 

 

TS Enlin Kremnica

Tanečná skupina Enlin pôsobí pod ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici už takmer 15 rokov. Jeho zakladateľkou a hlavnou pedagogičkou je Marianna Májiková. Počas svojho pôsobenia sa kolektív zúčastnil známych  tanečných súťaži v Myjave, Senci, Bojniciach a ďalších, kde dokázal získať i popredné umiestnenia. Každoročne je súčasťou “Dňa tanca” až v jeho finálovom kole.
Okrem súťažných aktivít celoročne pripravujú, v spolupráci s rôznymi inými umeleckými odbormi, večerné i výchovne programy. V minulosti členovia tanečnej skupiny spolupracovali s divadelným súborom, vďaka ktorému sa zúčastnili rôznych festivalov aj medzinárodného charakteru. Momentálne má tanečná skupina Enlin tri aktívne formácie od detí až po juniorov. 

Tanečný odbor ZUŠ Žiar nad Hronom

Tanečný odbor pri ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom prechádzal v posledných rokoch mnohými zmenami. Od odchodu Natálii Štrbovej, ktorá ho viedla na umelecky vysokej úrovni, sa odbor začal dostávať do úzadia. Momentálne ho navštevujú menšie deťmi, ktoré pod vedením Marianny Májikovej a Ivany Beňovej s radosťou pracujú na nových choreografiách. Tréningy sú plné veselosti a dobrej nálady a to je hlavným benefitom napredovania tohto odboru.

 

TS Applause Banská Štiavnica

Tanečná skupina Applause vznikla v roku 2013 v Banskej Štiavnici. Pod záštitou CVČ v Banskej Štiavnici funguje skupina najmenších, skupina stredných a skupina veľkých detí. Kolektív je plný energie a elánu, pripravení na tvorbu nových tanečných choreografií. Okrem času strávených na tréningoch, prežívajú spolu čas aj mimo nich a vytvárajú si spoločné akcie a nezabudnuteľné zážitky. Sú jeden veľký tím a netaja sa tým!

 

TS Malkáči a Seniori optimisti TŠK Stella Žiar nad Hronom

1.1.1998 sa začína písať história tanečného klubu. Hlavnou trénerkou a zakladateľkou je Stella Víťazková. Tanečný klub sa venuje hlavne tanečno-športovej príprave tanečníkov a súťažnému spoločenskému tancu v rámci SZTŠ. Športovému „profesionálnemu“ tancu však predchádza tanečno-pohybová príprava tých najmenších detí, detí predškolského veku, v tanečnej skupine Malkáči. V roku 2003  prejavili o tanec záujem Seniori optimisti  pôsobiaci pri Jednote dôchodcov. Niekoľko nadšencov tanca začalo navštevovať tanečný krúžok a po niekoľkomesačnom trénovaní uzrela svetlo sveta  prvá choreografia. A potom ďalšia a ďalšia ... Seniori sa pravidelne stretávajú raz do týždňa, aby nacvičili stále nové choreografie, s ktorými vystupujú na rôznych podujatiach v rámci mesta, Jednoty dôchodcov, pozvali ich aj televízie. Od roku 2016 sa pravidelne zúčastňujú celoslovenského kola postupovej súťaže Deň tanca, kde sa zakaždým umiestnili na 1. mieste.