Dnes je 21.05.2022, meniny má Zina.

Prevencia

vytlačiť

kontakt: Ivana Žňavová prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480


Pomáhame k informovanosti a vzdelávaniu v oblasti sociálnej prevencie jednotlivcov aj skupiny. V spolupráci s odborníkmi v oblasti sociálnej prevencie organizujeme workshopy, webináre a regionálne súťaže.

 

      

   

 

V roku 2021 pripravujeme:

DETI

Polícia známa - neznáma - 16. ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež zameranej na prácu policajného zboru

Spolupráca: Okresné  riaditeľstvo  Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom

 

MLÁDEŽ

Fakty a mýty - cyklus workshopov zameraných na sociálno - patologické javy

Spolupráca: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Mestská polícia Žiar nad Hronom, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie Podpora ochrany detí pred násilím v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom

 

DOSPELÍ

Prečo sa muži nevymenia so ženami? - webinár zameraný na rodovú rovnosť

Spolupráca: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

 


 

Sociálno - patologické javy je súhrnný pojem na označenie chorých, abnormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti.

V súčasnosti ako sociálno-patologické javy bývajú chápané predovšetkým:

 1. alkoholizmus, drogové a iné závislosti vrátane chorobného hráčstva (gambling)
 2. členstvo v extrémistických skupinách a náboženských sektách, rasizmus, xenofóbia, prejavy násilia pri demonštráciách
 3. domáce násilie, chorobné prenasledovanie (stalking)
 4. šikana v škole, na pracovisku, v sociálnych a výchovných inštitúciách voči klientom týchto inštitúcií (napr. seniorom, mládeži, duševne chorým( sexuálne obťažovanie (harasment) a pod.
 5. prostitúcia, promiskuita, účasť na pornoprodukcii, kupliarstvo, komerčné sexuálne zneužívanie detí
 6. hazardné hráčstvo, a to i také, ktoré nemá charakter chorobnej závislosti
 7. vandalizmus vrátane sprejerstva, násilie na štadiónoch, pouličné násilie
 8. asociálnosť šírená prostredníctvom internetu a na tzv. sociálnych sieťach
 9. samovraždy  10. korupcia, klientelizmus
 10. vytváranie pouličných gangov, detí a mladistvých, tzv. subkultúry
 11. bezdomovectvo

 

 

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Paleta tvorivosti - LINORYT

Vzdelávanie

Paleta tvorivosti - LINORYT Tvorivá dielňa je určená pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať grafickú techniku linorytu. Pozývame Vás ...

Folklórny festival Pod Inovcom 2022

Folklór

Veľká Lehota sa roztancuje Prvý júnový víkend patrí amfiteáter vo Veľkej Lehote folklórnemu festivalu Pod Inovcom. Na festivale odprezentujú ...

Kontakt - súťaž autorskej populárnej hudby

Rôzne

Hľadáme talenty! Kontakt - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže autorskej populárnej hudby.   Prihlásiť sa môžete do 20. 5., súťaž sa ...

DUO SOUL rockový koncert

Koncerty

Klavír, husle, najväčšie rockové hity .... ZAŽI netradičný rockový koncert v prevedení DUO SOUL - Márie Páchnikovej a Blanky ...