Dnes je 04.08.2021, meniny má Dominik/Dominika.

Prevencia

vytlačiť

kontakt: Ivana Žňavová prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480


Pomáhame k informovanosti a vzdelávaniu v oblasti sociálnej prevencie jednotlivcov aj skupiny. V spolupráci s odborníkmi v oblasti sociálnej prevencie organizujeme workshopy, webináre a regionálne súťaže.

 

      

   

 

V roku 2021 pripravujeme:

DETI

Polícia známa - neznáma - 16. ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež zameranej na prácu policajného zboru

Spolupráca: Okresné  riaditeľstvo  Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom

 

MLÁDEŽ

Fakty a mýty - cyklus workshopov zameraných na sociálno - patologické javy

Spolupráca: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Mestská polícia Žiar nad Hronom, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie Podpora ochrany detí pred násilím v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom

 

DOSPELÍ

Prečo sa muži nevymenia so ženami? - webinár zameraný na rodovú rovnosť

Spolupráca: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

 


 

Sociálno - patologické javy je súhrnný pojem na označenie chorých, abnormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti.

V súčasnosti ako sociálno-patologické javy bývajú chápané predovšetkým:

 1. alkoholizmus, drogové a iné závislosti vrátane chorobného hráčstva (gambling)
 2. členstvo v extrémistických skupinách a náboženských sektách, rasizmus, xenofóbia, prejavy násilia pri demonštráciách
 3. domáce násilie, chorobné prenasledovanie (stalking)
 4. šikana v škole, na pracovisku, v sociálnych a výchovných inštitúciách voči klientom týchto inštitúcií (napr. seniorom, mládeži, duševne chorým( sexuálne obťažovanie (harasment) a pod.
 5. prostitúcia, promiskuita, účasť na pornoprodukcii, kupliarstvo, komerčné sexuálne zneužívanie detí
 6. hazardné hráčstvo, a to i také, ktoré nemá charakter chorobnej závislosti
 7. vandalizmus vrátane sprejerstva, násilie na štadiónoch, pouličné násilie
 8. asociálnosť šírená prostredníctvom internetu a na tzv. sociálnych sieťach
 9. samovraždy  10. korupcia, klientelizmus
 10. vytváranie pouličných gangov, detí a mladistvých, tzv. subkultúry
 11. bezdomovectvo

 

 

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Letná školička 2021

Rôzne

Noví priatelia, veľa zážitkov, nové vedomosti :) Pozývame ťa do výnimočnej letnej školičky, na ktorú sa len tak ľahko ...

Paleta tvorivosti - plenér

Vzdelávanie

Paleta tvorivosti – výtvarný plenér v parku Tento plenér je určený záujemcom o maľbu v prírode. ...

2. Žiarsky minifestival remesiel

Rôzne

Či tradičné remeslá zaniknú, alebo sa podarí zachovať ich, je na nás. Preto august patrí Žiarskemu minifestivalu remesiel, ...

ZAŽI Divadelné predstavenie Pinďúr

Divadlo

  Bláznivá komédia – príbeh troch postáv: dedinskej vdovy („šovkiňe“ – krajčírka, ktorá šije „paňskie háby“, 3x rozvedená a ...

Letná školička

Rôzne

V Pohronskom osvetovom stredisku, sme sa rozhodli pridať ešte jednu Letnú školičku v termíne od 16. - 20. ...