Vzdelávacie aktivity

TVORIVÉ PÍSANIE

 

Tvorivé písanie predstavuje súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, podnecujú využívať jazyk tvorivo. Odhaľuje pisateľovu tvorivosť tým, že vyžaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, jej skúsenosti, emócie, inteligenciu predstavivosť i obrazotvornosť. Zahŕňa v sebe celú škálu stratégií, techník, postupov a metód, ktoré usmerňovaním a stimulovaním pisateľskej skúsenosti privádzajú pisateľa k sebareflexii.

 

V nasledovných 4 videách približujeme štyri techniky tvorivého písania:

CLUSTERING

AKROSTICH

CINQUAIN

HAIKU