Dnes je 28.10.2021, meniny má Dobromila/Kevin.

Vzdelávacie aktivity

vytlačiť

Tanec pre každého

Dlhodobý projekt pre vedúcich tanečných kolektívov, tanečných pedagógov a aktívnych tanečníkov. Školenia a workshopy sú zamerané na rôzne tanečné žánre, teoretickú a praktickú prípravu vedúcich tanečných kolektívov v oblastiach: pedagogika, psychológia, pohybová príprava, psychomotorický vývin detí, správne držanie tela, tanečná príprava detí predškolského veku, tvorba choreografie a kondičná príprava. Zameriava sa hlavne na vzdelávanie vedúcich nefolklórnych tanečných kolektívov a prípravu aktívnych tanečníkov na súťaže a štúdium v tanečnom odbore.

Radi by sme Vás pozvali na webinár Tanec pre každého s Mgr. Bibiánou Lanczovou, ArtD.
17. 6. 2021 o 10.00
 
Zameriame sa na rozvoj tvorivých schopností v oblasti tanečného umenia, zmyslu pre štýl, formu (sólové variácie, malé formy, formácie). Postupne prejdeme uvedené témy teoreticky, ako aj s možnosťou osvojiť a upevniť si preberané poznatky v praxi.

Témy:

 • Základné kompozičné postupy pri tvorbe choreografie
 • Zdroje inšpirácie
 • Hudobný podklad
 • Námet, idea
 • Libretto, dejová línia, abstraktná choreografia
 • Dramaturgia
 • Interpreti
 • Choreografický výskum
 • Improvizácia
 • Motív, jeho varírovanie
 • Štylizácia
 • Výber pohybového materiálu, tvorba frázy
 • Práca s priestorom
 • Rytmus, Dynamika, Tempo
 • Kostým
 • Rekvizita
 • Scénografia
 • Názov choreografie
 • Herecká príprava interpretov
 • Autorské práva
Prihlásiť sa môžete cez formulár.
 
Prihlášku a poplatok 4 € je potrebné zaslať najneskôr do 12. 6. 2021.
Po pripísaní platby na účet, budú záujemcom zaslené prihlasovacie údaje a pokyny prihlásenie sa na webinár cez Zoom.
 

Tanec pre každého 2020

Jazz dance - webinár

Lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD

Technika jazzového tanca vznikla z potreby vzdelávania tanečníkov pre profesionálne scény už v minulom storočí. Opiera sa o poznatky z kodifikovaných tanečných techník, hlavne klasického tanca, z ktorej si prebrala hlavne logiku výstavby tréningu, tiež využíva aj niektoré prvky a cvičenia z techniky M. Graham, ktoré rozcvičujú telo a zväčšujú pohybový rozsah. Výučba techniky jazzového tanca bola zameraná na osvojenie si základných špecifík tejto tanečnej techniky, ktoré obsahujú prvky africkej pohybovej kultúry. Medzi základné charakteristické prvky tejto techniky patria: pohyb na ohnutých kolenách, znížené ťažisko, prenesenie váhy tela na prednú časť chodidla, synkopovaný rytmus, izolovaný pohyb, polycentrický a polyrytmický pohyb a ďalšie.

Technika jazzového tanca vypracováva základné pohybové vzorce zamerané na izolovaný pohyb, posilnenie svalového aparátu, zväčšovanie pohybového rozsahu, rozvoj muzikality a pohybovej koordinácie.

 

           

 

Modern dance - webinár

Lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD

Technika José Limóna je jednou z komplexných tréningových systémov vychovávajúcich všestranného tanečníka. Základným konceptom techniky je prirovnanie: „Telo ako orchester“. Učí tanečníka používať každú časť tela ako výrazový prostriedok, harmonizovať jednotlivé časti tela v pohybe tak, aby vytvorili spolu „symfóniu pohybu“. Táto technika je založená na viacerých princípoch, ktoré určujú jej kvalitu pohybu ako: Fall /pád/, Rebound and recovery /odraz a kyvadlo/, Opposition /opozícia/, Kinetic and Potentional energie /kinetická a potencionálna energia/, Suspension /zavesenie/ a ďalšie. Technika vypracováva koordináciu pohybov, plynulosť, mäkkosť a plastickosť pohybu. Striedaním uvoľnenia tela alebo jeho jednotlivých častí tela do pádu a zapojenia ťahu prostredníctvom piatich bodov opozície do pohybu, vytvára dynamický charakter tejto techniky.

 


Tanec pre každého 2019

Contemporary dance - workshop

     

• pozri si viac fotiek

Lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD

V technike súčasného tanca vychádzala lektorka z koncepcie ľudského tela ako citlivého organizmu reagujúceho na vplyvy vonkajšieho prostredia, ktorý je schopný aktívne vytvárať zmeny vo vlastnom aj vonkajšom prostredí. Uvedomovanie si neustále sa meniacich vzťahov častí tela pri pohybe v rámci jeho vnútorného priestoru. Rešpektovanie vzťahu jednotlivých častí k vonkajšiemu priestoru a dynamického pohybu tela.

V tréningových metódach techniky súčasného tanca sa zameriavala lektorka najmä na rozvoj efektivity a funkčného využitia celkového pohybového potenciálu ľudského tela. Snahou bolo navodiť štrukturálne a efektívne vzťahy jednotlivých častí kostry, ktoré funkčne integrujeme do pohybu v rámci jeho zámeru. Cieľom bolo využívať maximálnu podporu kostrového systému a účinné množstvo svalovej práce, ktorá je žiadúca pre prirodzene efektívne mechanizmy organizácie pohybu.

 


Tanec pre každého 2018

Hip-Hop - workshop

  
 
 
Lektor: Noro Grofčík - zakladateľ N Dance Company, majster sveta, choreograf roka 2016

 

SWING - workshop

   

• pozri si viac fotiek
 
Lektor: Mgr. art. Janči z B-Swing
 
Bláznivý “predswingový” tanec populárny najmä v 20-tych rokoch minulého storočia v období honosných záhradných večierkov. Má veľmi jednoduchý a prispôsobivý základný krok, ktorý umožňuje tanečníkovi pripájať množstvo zábavných figúr. Výhodou Sólového Charlestonu je najmä to, že sa dá tancovať sólovo bez partnera, jeho prvky sa však dajú využiť aj v párových tancoch.
 
 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Kroniky a monografie

Vzdelávanie

Pozývame vás na webinár Kroniky a monografie.  Spätné spracovávanie kroniky nielen pre tých, ktorí dopisujú kroniky za uplynulé roky, ...

Okamih výrazu - high-key fotografia

Vzdelávanie

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov, ktorá je tentokrát zameraná na kreatívne fotografovanie technikou ...

Sám sebe editorom

Vzdelávanie

Sám sebe editorom je vekovo neobmedzený webinár určení pre: neprofesionálnych autorov literárnej tvorby, moderátorov, ktorý si svoje texty ...

Tamtamy s nami nie ste sami

Rôzne

Hudba je účinným liečebným nástrojom. Dokáže zlepšiť duševné, ale i fyzické zdravie človeka. No nielen to! Zapája zmyslové ...