Vzdelávacie aktivity

Dlhodobý projekt pre vedúcich tanečných kolektívov, tanečných pedagógov a aktívnych tanečníkov. Školenia a workshopy sú zamerané na rôzne tanečné žánre, teoretickú a praktickú prípravu vedúcich tanečných kolektívov v oblastiach: pedagogika, psychológia, pohybová príprava, psychomotorický vývin detí, správne držanie tela, tanečná príprava detí predškolského veku, tvorba choreografie a kondičná príprava. Zameriava sa hlavne na vzdelávanie vedúcich nefolklórnych tanečných kolektívov a prípravu aktívnych tanečníkov na súťaže a štúdium v tanečnom odbore.


 
Tanec pre každého 2023
 
Základné princípy tanečných techník
lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.
 
 
Technika jazzového tanca
Moderný tanec zameraný aj na floor work
Princípy techniky José Limóna
lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.